НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Семинар за експериментална методика на обучение по теоретичните дисциплини

На 17 ноември 2017 г. в зала А3 на НСА „Васил Левски“ се проведе семинар във връзка с разпространяване резултатите от научния проект „Изследване ефекта от прилагането на експериментална методика на обучение по теоретичните дисциплини върху мотивацията, стратегиите за учене и учебните резултати при студенти от УФ и ТФ на НСА“.

Проявата бе открита от проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по научна и международна дейност и ръководител на катедра „Психология, педагогика и социология“. Семинарът беше уважен и от декана на Учителски факултет проф. Огнян Миладинов.

Ръководителят на проекта доц. Живка Желязкова-Койнова от катедра „Психология, педагогика и социология“ представи теоретичната рамка на проекта и получените резултати. Проведе се и демонстрация на уеб-базирано учебно тестиране, в която взеха участие всички присъстващи.

В проекта участват преподаватели от различни теоретични учебни дисциплини от няколко катедри: „Психология, педагогика и социология“, „Теория на физическото възпитание“, „Спортна медицина“, „Тежка атлетика, фехтовка, бокс и спорт за всички“, „Футбол и тенис“, „Мениджмънт и история на спорта“, „Теория на спорта“. Сред участниците в проекта са както утвърдени учени и преподаватели, така и представителите на по-младото поколение – асистенти, докторанти и магистри.

Представените резултати свидетелстват за изразено положително влияние на учебното тестиране върху учебните постижения на студентите от ТФ и УФ.

Тематиката предизвика много въпроси от страна на аудиторията и се достигна до предложения за продължаване на проекта и включване на нови катедри и учебни дисциплини.

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share