НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Лариса Касабова

На 29.11.2017 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ЛАРИСА ИВАНОВА КАСАБОВА на тема: „Влияние на специфичната физическа подготовка върху технико-тактическите умения на студентки от профилираните групи по баскетбол” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6 Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: проф. Румян Христов, дн

Рецензенти: проф. Росица Стефанова Църова, доктор

проф. Милена Величкова Алексиева, доктор

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

проф. Даниела Станимирова Дашева, дн – Председател на журито

проф. Росица Стефарова Църова, доктор

Резерва: доц. Арахангел Григоров Гигов, доктор.

Външни членове:

проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор - МГУ

проф. Милена Величкова Алексиева – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

доц. Спас Богданов Ставрев, доктор - УНСС

Резерва: доц. Анна Тихомирова Божкова, доктор


Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share