НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за професор - д-р Иван Мазнев

На 05.12.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет № 319, НСА «Васил Левски» Студентски град, ще се проведе второ, заключително присъствено заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност „Спортна медицина“, за нуждите на катедра „Спортна медицина“. Конкурсът е Обнародван в Държавен вестник брой 46/09.06.2017 г. и публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“. Кандидат по процедурата за заемане на академичната длъжност „Професор“ е доц.д-р ИВАН ХРИСТОВ МАЗНЕВ, доктор.

СЪСТАВ НА НАУЧНОТО ЖУРИ съгласно Заповед ЗП-1227/29.06.2017 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“, на основание предложение на Факултетния съвет на ФКТТСА при НСА „Васил Левски“ от 27.06.2017 г., Протокол № 8:

Вътрешни членове:

Проф.д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

Проф.д-р Росен Господинов Коларов, доктор

Проф. Даниела Тодорова Любенова, доктор

Доц.д-р Здравко Стефанов Стефанов, доктор

Резервен член: Доц.д-р Евелина Емилова Милошова, доктор

Външни членове:

1. Проф.д-р Николай Петров Бояджиев, ДМ

2. Проф.д-р Мария Василева Тотева, ДМ

3. Проф.д-р Младен Владимиров Григоров, доктор

Резервен член: Доц.д-р Симеон Димитров, доктор

Технически секретар: Любка Манолова Кацарова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф.д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

РЕЦЕНЗЕНТИ:

- Проф.д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор – вътрешен член

- Проф.д-р Мария Василева Тотева, ДМ – външен член

- Проф.д-р Младен Владимиров Григоров, доктор – външен член

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share