НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Спортът като инструмент за интеграция в ДПЛУИ, гр. Баня

На 26.10.2017г. Асоциация за развитие на българския спорт организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност. По време на спортната сесия, която се проведе в дома бяха заснети и кадри за видео кампания, която има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи.

„Силата на спорта да сближава, да дава възможност за равен старт и участие е изключително силна и трябва да я използваме максимално за намаляване на социалните неравновесия в обществото ни“, сподели Йоанна Дочевска, председател на АРБС.

„Вярвам, че качественото образование е наразривно свързано с практиката и възможностите, които Национална спортна академия „Васил Левски“ предоставя за практическо обучение са една от най-силните страни на Академията. Студентите, които подготвяме имат много добра основа за реализация след като преминат през теоретичните модули, а след това приложат наученото на практика с реалните групи, с които ще работят след приключване на своето образование. Щастлива съм, че специалността „Адаптирана физическа активност и спорт“ се радва на все по-голяма популярност в двете й форми на обучение – бакалавърска и магистърска степен и в тази сфера се доближаваме до стандартите, които се прилагат в най-развитите държави“ допълни гл. ас. Стефка Джобова – преподавател по специалността и световно признат експерт в сферата на интеграцията чрез спорт.

Проект SpeeCh – Спортна психична общност е проект, който стартира на 1 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години.Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства.

По информация на: АРБС

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share