НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент - д-р Станислав Цветков

На 07.11.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет 319, НСА «Васил Левски», Студентски град, ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“с кандидат д-р Станислав Цветков Цветков, доктор.

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

доц. д-р Иван Христов Мазнев, доктор

доц. д-р Евелина Емилова Милошова, доктор

доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов, доктор

Резерва: доц. д-р Богдана Любомирова Илинова, доктор

Външни членове:

проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дмн – Медицински университет - Пловдив

проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

Резерва: проф. Иван Тенев Кайков, дн

 

Рецензенти на конкурса:

1. проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

2. проф. д-р Мария Василева Тотева, ДН

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share