НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

На 20, 21 и 22.10.2017 г. в НСА „Васил Левски“ ще се проведе тридневно обучение (тематичен курс) на учителите по физическо възпитание и спорт във връзка с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното им развитие.

Тема на обучението: „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ В УРОЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“ с код 17.23

Ръководител: доц. Бисер Григоров, доктор

Чрез тематичния курс се придобиват:
1. Знания, свързани със специфичната терминология, с ритмиката на българските фолклорни танци, с характерните им стилови и регионални особености, с методиката на преподаване.
2. Практически умения при разучаването и изпълнението на танците, включени в програмите по физическо възпитание.

Необходимо е освен игрално облекло участниците да си носят и пособия за водене на записки.

Курсът предоставя възможност за придобиване на 2 квалификационни кредита, като на участниците се издава удостоверение.

Такса за участие – 40 лв., която се заплаща на място в касата на НСА „Васил Левски“ в деня на започване – 14.00 часа на 20.10.2017 г., чрез ПОС устройство (с карта).

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да заявят участието си със заявление до 18.10.2017 г. включително, а в деня на откриване да представят копие от диплома за висше образование.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена, ЕГН и КОДА на курса)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОДА на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (КОД ……., за обучение на …………………………………………).

ВНИМАНИЕ: Крайният срок за заплащане по БАНКОВ ПЪТ за обучението е 16.10.2017 (понеделник):

За контакти и допълнителна информация: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk@nsa.bg

 

Подаване на заявление за участие можете да изпратите ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share