НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Танер Дагольоглу

На 20.09.2017 г. от 15.30 ч. в Зала А-3 на НСА «Васил Левски» Студентски град, ще се проведе официална защита на дисертационния труд на ТАНЕР ДАГОЛЬОГЛУ, докторант редовна форма на обучение към катедра «Водни спортове», на тема «Плуването като реактивна и анимационна дейност за преодоляване на ефектите на стреса при работещи на възраст 30-40 години», за придобиване на образователната и научна степен «Доктор», професионално направление 7.6 «Спорт», докторска програма «Теория и методология на спортната наука»

Научен ръководител: Доц. Стоян Христов Андонов, доктор

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАУЧНОТО ЖУРИ: доц. Доц. Йордан Димитров Донев, доктор

Рецензенти: - Доц. Йордан Димитров Донев,доктор (от вътрешните членове на журито), Проф.д-р Доротея Георгиева Стефанова, ДН, (от външните членове на журито).

Състав на Научното жури:

Вътрешни членове:
Доц. Йордан Димитров Донев, доктор
Доц. Лазар Георгиев Каменов, доктор
Резервен член: Доц. Александър Методиев Шопов, доктор

Външни членове:
Проф.д-р Доротеа Георгиева Стефанова, ДН
Доц. Александър Ангелов Цветков, доктор
Доц. Илия Стилиянов Антонов, доктор
Резервен член: Проф. Петър Александров Банков, доктор

Секретар: Любка Манолова Кацарова

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share