НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Димитър Сашев Шабанлийски

На 08.06.2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ДИМИТЪР САШЕВ ШАБАНЛИЙСКИ – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Лека атлетика“, на тема „Система за спортен подбор във възрастта 11-14 години в Кувейт“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура).

Научен ръководител: проф. Стефан Георгиев Стойков, дн

Научен консултант: гл.ас. Румяна Иванова Карапетрова, доктор

Рецензенти: проф. Димитър Петров Михайлов, доктор

          проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

Научно жури

Вътрешни членове:

1. Проф. Апостол Николов Славчев, доктор – председател

2. Проф. Димитър Петров Михайлов, доктор 

Външни членове:       

1. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

2. Доц. Йордан Нешов Йотов, доктор, доктор

3. Доц. Паскал Паскалев Паскалев, доктор 

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share