НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Научна конференция на катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Уважаеми колеги,

с голямо удоволствие Ви каним да вземете участие в Научната конференция, организирана във връзка с 45 години от основаването на катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”.

Конференцията ще се проведе на 19 май 2017 г. в зала А2 в НСА „Васил Левски”. Предмет на обсъждане ще бъде проблемът за оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол и хандбал.

Конференцията е отворена за специалисти, свързани с тези спортове, както и за такива от други сродни области на физическата култура (експерти, учители, треньори, студенти и т.н.).

Пленарната сесия за студенти ще се проведе на 18 май 2017 г. във видео-залата към катедрата от 13 ч.

Срокът за заявки е до 12 май 2017. Подробностите може да видите в прикачения файл.

Регистрацията за Конференцията е на 19.05. 2017 г. от 11.30 ч. в 118 стая. Таксата за участие може да бъде заплатена и по банков път до 18.05.2017 г. по сметка (за лева и за евро е една сметка):

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

Забележка: За „основание на плащане“ се пише Научна Конференция на „БВХ“.

Очакваме вашите заявки! Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал"

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share