НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

XXI Международен конгрес „Олимпийски спорт и спорт за всички"

Университетът за физическо възпитание „Йозеф Пилсудски“ съвместно с Международната асоциация на университетите за физическо възпитание и спорт и Полският олимпийски комитет организират XXI Международен конгрес „Олимпийски спорт и спорт за всички“, който ще се проведе през на 14− 16 септември във Варшава, Полша.

Събитието дава възможност за обмен на научна и преподавателска дейност, опит и добри практики в елитния и рекреационния спорт от Източна и Западна Европа. Основни тематики на конгреса са: теория и методика на тренировката при елитни спортисти и състезанието от гледна точка на биомедицинските и социалните науки.

Организаторите предвиждат устни и постерни сесии. Официален работен език на конгреса е английски. Устните презентации могат да се представят на английски и руски език.

Интернет сайт на конгреса: http://www.awf.edu.pl/en/university/olympic-sport-and-sport-for-all-xxi-international-congress

Секретарат: congress2017@awf.edu.pl

Адреси на организаторите:

Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland (http://www.awf.edu.pl)

Polish Olympic Committee (www.olimpijski.pl)

International Association of Universities of Physical Culture and Sport (http://iasuni.com)

Основни тематики:

1. Теория и практика на професионалния спорт;

2. Теория и практика на спорта за всички;

3. Биомедицинските аспекти на спорта;

4. Социални аспекти на спорта;

За повече информация посетете интернет сайта на събитието.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share