НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Предстоящи научни прояви в НСА

Дата

Проява

Катедра

17-18.03. 2017

Актуални проблеми на физическата култура

„Теория на Физическото възпитание“

21.04.2017

Личност. Мотивация. Спорт. 22-ра научна конференция

„Психология, педагогика и социология“

27.04.2017

Актуални проблеми на спортната подготовка

„Теория на спорта“

16.05.2017

Международна научна конференция на Катедра „Лека атлетика“

„Лека атлетика“

18.05.2017- за студенти

19.05.2017 за преподаватели

Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал

„Баскетбол, волейбол и хандбал“

30.05.2017

Ежегодна научна конференция на катедра „Анатомия и Биомеханика“, заседателна зала блок 70 от 13:00 часа

„Анатомия и биомеханика“

12-13.10.2017

„Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”

„Специфика на подготовката в различните спортни дисциплини”

„Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share