НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Поради значителния интерес и запълване на групата с участници в тематичния курс „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ В УРОЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ (код на обучението 17.15)“ който ще се проведе на 28, 29 и 30 април 2017 г. в НСА „Васил Левски“, от днес 14.03.2017 г. (вторник) СЕ ПРЕКРАТЯВА подаването на заявления.

Всички подали заявление е необходимо за зачисляване да се явят в деня на започване (петък 28.04.2017 г.) от 14.00 ч., в зала А2 на НСА „Васил Левски“. Неявяването в точния час автоматично отчислява записалия се за съответното обучение. Трябва да си носят диплома за висше образование, едно нейно ксерокопие с приложението, а на място в касата на Академията да заплатят по кода на курса (код 17.15) такса от 40 лева чрез ПОС устройство (с карта).

НЕОБХОДИМО Е ОСВЕН ИГРАЛНО ОБЛЕКЛО УЧАСТНИЦИТЕ ДА СИ НОСЯТ И ПОСОБИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗАПИСКИ.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „В. Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена, ЕГН и КОДА на курса)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОДА на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (КОД 17.15, за обучение на …………………………………………..).

ВАЖНО: Заплащането по банков път не може да става по-късно от 21 април 2017 г. (четвъртък).

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share