НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Такси за кандидатстване и обучение в НСА

З А П О В Е Д
800/31.05.2010

 

На основание постановление на МС № 104/27.05.2010г. и във връзка с провеждането на кандидатстудентска кампания 2010

О П Р Е Д Е Л Я М

следните такси за кандидатстване в НСА “В.Левски” за уч.2010/11 год.

 

 

Участие в

кандидатстудентски

конкурс с:

Такса

лева

ддс

Обща стойност в лева

1.

Два изпита

33.33

6.67

40

2.

Три изпита

50

10

60

3.

Четири изпита

66.67

13.33

80

4.

Пет изпита

83.34

16.66

100

 

· Същите такси заплащат и кандидат-студентите, ползващи правото да кандидатстват с оценка от държавния зрелостен изпит.

Таксите се заплащат в касите на Академията – каб.208 и 209 на ІІ етаж.

Настоящата да се доведе до знанието на кандидат-студентите и съответните административни служби за сведение и изпълнение.

Зам.-РЕКТОР: /П/

доц. Пенчо Гешев, доктор

 

 

З А П О В Е Д
№ 801/31.05.2010г.

На основание ПМС № 104/27.05.2010г

О П Р Е Д Е Л Я М

 

1. Годишни такси за обучение на студентите, за учебната 2010/11 г. в лева

по

ред

профес.направление

специалности

Бакалавър

Магистър след бакалавър

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

       
 

На български граждани и граждани на ЕС /в лв./

       

1.

Педагогика на обучението по физическо възпитание

289

289

289

-

2.

Обществено здраве, кинезитерапия

640

-

640

-

3.

Спорт, Сп.мениджмънт, Сп.анимация, АФАС

840

840

840

-

 

2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, за учебната 2010/11г. в евро

по

ред

профес.направление

специалности

Бакалавър

Магистър след бакалавър

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

       
 

На чуждестранни граждани по чл.95, ал.6 от ЗВО /в евро/

       

1.

Педагогика на обучението по физическо възпитание

3200

3200

3200

3200

2.

Обществено здраве, кинезитерапия

3200

-

3200

-

3.

Спорт

3200

3200

3200

3200

4.

ЕЗИКОВ КУРС

За всички чуждестранни граждани

3200

-

3200

-

5.

Педагогика на обучението по физическо възпитание на чужд език

 

-

 

-

 

4000

 

4000

6.

Обществено здраве на чужд език

-

-

4000

-

7.

Спорт на чужд език

-

-

4000

4000

3. Лицата с двойно гражданство едното от които е българско, заплащат половината от размера на определената за чуждестранни граждани такса
/чл.95, ал.8 от ЗВО/

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на съответните административни служби за сведение и изпълнение.

РЕКТОР: /П/

проф. ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ , доктор

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share