НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН ; Проф. Свилен Нейков, доктор ; Доц. Михаил Михайлов, доктор ; Доц. Христо Андонов, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН ; Доц. Любен Кръстев, доктор
Ръководител сектор - Доц. доктор Михаил Михайлов

Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Конспекти Учебни материали

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share