НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - Проф. доктор Гюрка Ганчева


Преподаватели- Проф. Гюрка Ганчева, доктор ; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор ; Гл. ас. Мария Гатева, доктор

Новини Спортисти История Треньори

Секторът не е подал необходимата информация!
??????? ??? Facebook Twitter Share