НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на физическото възпитание

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Боянка Пенева, доктор ; Доц. Владимир Чернев ; Доц. Каролина Лазарова, доктор ; Доц. Тодор Маринов, доктор ; Гл. ас. Корнелия Найденова ; Гл. ас. Любомир Борисов, доктор ; Гл. ас. Цвета Трайкова ; Ас. Диляна Нанчева ; Ас. Надежда Костова, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Станислав Маврудиев, доктор ; Ас. Николай Балевски

Учебни програми Конспекти

Секторът не е подал необходимата информация!
Сподели във Facebook Twitter Share