НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Акробатика

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - Доц. доктор Владимир Ангелов


Преподаватели- Доц. Владимир Ангелов, доктор ; Доц. Пламен Андреев, доктор ; Гл. ас. Николай Иванов, доктор

 

??????? ??? Facebook Twitter Share