НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6913416 Картинка 8634663 Картинка 5778496 Картинка 10370021 Картинка 1708317 Картинка 1061030 Картинка 5039567 Картинка 11668404 Картинка 7378 Картинка 10263116

Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - Проф. доктор Гюрка Ганчева


Преподаватели- Проф. Гюрка Ганчева, доктор ; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор ; Гл. ас. Мария Гатева, доктор

Новини Спортисти История Треньори

Секторът не е подал необходимата информация!
??????? ??? Facebook Twitter Share