НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Аеробика

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител -
Ръководител катедра - Доц. доктор Георги Сергиев


Преподаватели- Доц. Георги Сергиев, доктор ; преп. Милена Търничкова

Спортна дейност по Аеробика Литература по аеробика Прояви

Литература по аеробика

 

Сергиев, Г. Техника и методика на обучение на упражненията. София, 2003.

Sergiev, G. Technique of execution and training methods of difficulty elements. Sofia, 2004.

 

1. Минева, М., М.Търничкова. Практическо ръководство по аеробна гимнастика І курс (специалност), БИНС, С., 2006, с.1-76.

2. Минева, Л. Байчева. Степ аеробика-теория и практика, второ преработено издание, Бойка, В.Търново, 2007, с. 1-87.

3. Минева, М., К. Крумова-Цончева. Начално обучение в спортната аеробика, „Ай анд Би”, В.Търново, 2010, с.1-78.

4. Минева, М. Аеробна гимнастика-начална подготовка, НСА ПРЕС, С., 2010, с.1- 99.

5. Mineva, M. Aerobic Gymnastics-initial preparation, BOLIT INS, S., 2011, p. 1-84.

6. Минева, М. Спортна аеробика - теория и практика, НСА ПРЕС, С., 2011, с. 1-136.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share