НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Волейбол

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Димитър Михайлов, доктор ; Доц. Вера Антонова, доктор ; Доц. Георги Божилов, доктор ; Доц. Стефан Димитров ; Гл. ас. Владимир Котев, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Пенка Димитрова, доктор

Треньори Спортисти Конспекти

К О Н С П Е К Т

за изпита по ВОЛЕЙБОЛ на УФ

ИСТОРИЯ

Обща характеристика на волейболната игра.

Периоди и етапи в развитието на световния волейбол.

Волейболът в България – поява, развитие.

Волейболната игра като средство за физическо и духовно усъвършенстване в системата на училищното възпитание в РБългария.

Участие и класиране на българските волейболни отбори в първенствата на Европа.

Участие и класиране на българските волейболни отбори на световни първенства.

Участие и класиране на българските волейболни отбори на олимпийски игри.

Тенденции в развитието на световния волейбол.

ПРАВИЛОЗНАНИЕ

Размери и оборудване на игралната площ. Игрище, мрежа, стълбове, топка.

Времетраене на играта. Постигане на точка. Спечелване на гейм. Краен победител.

Участници във волейболно състезание. Треньори, ръководители и помощен персонал. Права и задължения.

Състезатели – екипировка, права и задължения. Играч “либеро” – права и задължения.

Позиции на състезателите в игрището преди и след изпълнение на начален удар. Допустими грешки на играчите при нареждането и въртенето в игралното поле.

Допустими смени на играчите в един гейм. Интервали на прекъсване на играта в един гейм (почивки) и между геймовете при смяна на игрищата.

Прекъсване на играта поради лоши атмосферни условия и по други причини. Начини за продължаване на състезанието в зависимост от времетраенето на прекъсването.

Ръководене на волейболно състезание. Съдийски състав. Права и задължения на първия съдия. Съдийски жестове на първия съдия.

Ръководене на волейболно състезание. Съдийски състав. Права и задължения на втория съдия и страничните съдии. Съдийски жестове на втория съдия и страничните съдии.

Системи за организиране и провеждане на състезания по волейбол. Видове и варианти за използване.

 

ТЕХНИКА

Същност и значение на волейболната техника. Класификация. Игра без топка. Стоежи и придвижвания. Методика на преподаване.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре напред. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре над глава. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре назад. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре напред с приземяване назад и встрани. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Подаване с две ръце отдолу. Класификация. Подаване с две ръце отдолу напред. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Подаване с две ръце отдолу. Класификация. Подаване с две ръце отдолу над глава и през глава назад. Приложение. Анализ на изпълнението.

Допустими грешки. Методика на преподаване.

Подаване с една ръка отдолу. Приложение. Анализ на подаването с една ръка отдолу – отпред и встрани (без приземяване и с приземяване). Методика на преподаване.

Начални удари. Класификация. Обикновен долен начален удар. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Начални удари. Класификация. Обикновен горен лицев начален удар. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Начални удари. Класификация. Горен лицев лъкатушещ (японски) начален удар. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Начални удари. Класификация. Горен лицев начален удар с отскок. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Забиване. Класификация. Забиване по посока на засилване. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Забиване. Класификация. Забиване по посока, различна от тази на засилването (с обръщане). Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Блокада. Класификация. Единична блокада. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

Блокада. Класификация. Групова (двойна и тройна) блокада. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки. Методика на преподаване.

ТАКТИКА

Тактика на волейболната игра. Определение. Класификация.

Функции на състезателите във волейболния отбор. Начини за комплектуване на отбора.

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при изпълнение на начален удар.

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при първо подаване (след посрещане на начален удар или след игра в защита).

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при второ подаване.

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при завършване на атаката.

Тактика в отбрана. Тактически действия при построяване на единична блокада.

Тактика в защита. Индивидуални тактически действия в защита при игра в полето.

Колективна тактика в нападение. Взаимодействие между състезателите при първо и второ подаване. Начини на подреждане за посрещане на начален удар.

Колективна тактика в нападение. Системи за организиране и провеждане на нападение.

Колективна тактика в защита. Функции на отделните състезатели при построена единична или групова блокада. Системи за игра в защита.

 

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

Волейбол – учебник за студентите от НСА, под общата редакция на доц. Гигов Д.;

Волейбол – учебник за студентите от НСА, под общата редакция на доц. Крумова А.;

Обучение и тренировка по волейбол – ръководство от Стоянов Др. И Кючуков Б.;

Нападение и защита във волейбола - ръководство от Гигов Д. И Крумова А.;

Правилник по волейбол;

Ръководство по правилознание – от Антонов Ил.

 

 

К О Н С П Е К Т

за изпита по ВОЛЕЙБОЛ на II к.ТФ и КТ

ИСТОРИЯ

Обща характеристика на волейболната игра.

Периоди и етапи в развитието на световния волейбол.

Волейболът в България – поява, развитие.

Волейболната игра като средство за физическо и духовно усъвършенстване в системата на училищното възпитание в РБългария.

Участие и класиране на българските волейболни отбори в първенствата на Европа.

Участие и класиране на българските волейболни отбори на световни първенства.

Участие и класиране на българските волейболни отбори на олимпийски игри.

Тенденции в развитието на световния волейбол.

ПРАВИЛОЗНАНИЕ

Размери и оборудване на игралната площ. Игрище, мрежа, стълбове, топка.

Времетраене на играта. Постигане на точка. Спечелване на гейм. Краен победител.

Участници във волейболно състезание. Треньори, ръководители и помощен персонал. Права и задължения.

Състезатели – екипировка, права и задължения. Играч “либеро” – права и задължения.

Позиции на състезателите в игрището преди и след изпълнение на начален удар. Допустими грешки на играчите при нареждането и въртенето в игралното поле.

Допустими смени на играчите в един гейм. Интервали на прекъсване на играта в един гейм (почивки) и между геймовете при смяна на игрищата.

Прекъсване на играта поради лоши атмосферни условия и по други причини. Начини за продължаване на състезанието в зависимост от времетраенето на прекъсването.

Ръководене на волейболно състезание. Съдийски състав. Права и задължения на първия съдия. Съдийски жестове на първия съдия.

Ръководене на волейболно състезание. Съдийски състав. Права и задължения на втория съдия и страничните съдии. Съдийски жестове на втория съдия и страничните съдии.

Системи за организиране и провеждане на състезания по волейбол. Видове и варианти за използване.

 

ТЕХНИКА

Същност и значение на волейболната техника. Класификация. Игра без топка. Стоежи и придвижвания.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре напред. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре над глава. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре назад. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Подаване с две ръце отгоре. Класификация. Подаване с две ръце отгоре напред с приземяване назад и встрани. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Подаване с две ръце отдолу. Класификация. Подаване с две ръце отдолу напред. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Подаване с две ръце отдолу. Класификация. Подаване с две ръце встрани над глава и назад. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Подаване с една ръка отдолу. Приложение. Анализ на подаването с една ръка отдолу – отпред и встрани (без приземяване и с приземяване).

Начални удари. Класификация. Обикновен долен начален удар. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Начални удари. Класификация. Обикновен горен лицев начален удар. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Начални удари. Класификация. Горен лицев лъкатушещ (японски) начален удар. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Начални удари. Класификация. Горен лицев начален удар с отскок. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Забиване. Класификация. Забиване по посока на засилване. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Забиване. Класификация. Забиване по посока, различна от тази на засилването (с обръщане). Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Блокада. Класификация. Единична блокада. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

Блокада. Класификация. Групова (двойна и тройна) блокада. Приложение. Анализ на изпълнението. Допустими грешки.

ТАКТИКА

Тактика на волейболната игра. Определение. Класификация.

Функции на състезателите във волейболния отбор. Начини за комплектуване на отбора.

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при изпълнение на начален удар.

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при първо подаване (след посрещане на начален удар или след игра в защита).

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при второ подаване.

Тактика в нападение. Индивидуални тактически действия при завършване на атаката.

Тактика в отбрана. Тактически действия при построяване на единична блокада.

Тактика в защита. Индивидуални тактически действия в защита при игра в полето.

Колективна тактика в нападение. Взаимодействие между състезателите при първо и второ подаване. Начини на подреждане за посрещане на начален удар.

Колективна тактика в нападение. Системи за организиране и провеждане на нападение.

Колективна тактика в защита. Функции на отделните състезатели при построена единична или групова блокада. Системи за игра в защита.

 

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

Волейбол – учебник за студентите от НСА, под общата редакция на доц. Гигов Д.;

Волейбол – учебник за студентите от НСА, под общата редакция на доц. Крумова А.;

Обучение и тренировка по волейбол – ръководство от Стоянов Др. И Кючуков Б.;

Нападение и защита във волейбола - ръководство от Гигов Д. И Крумова А.;

Правилник по волейбол;

Ръководство по правилознание – от Антонов Ил.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share