НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Спортна стрелба

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Иван Ачкаканов, ДН
Хонорувани преподаватели- преп. Георги Шаров

Изтъкнати спортисти Спортна дейност

За повече информация вижте

Спортен клуб "Приложни спортове"

??????? ??? Facebook Twitter Share