НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Тежка атлетика

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Валентин Панайотов, ДН ; Доц. Нели Янкова, доктор ; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Владимир Боянов, ДН ; преп. Ивайло Капанджиев

Спортисти Треньори Спортна дейност

Секторът не е подал необходимата информация!
??????? ??? Facebook Twitter Share