НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Кърлинг

Ръководство и администрация на сектора


Хонорувани преподаватели- Ас. Любомир Велинов

Системно обучение по специалност „Кърлинг” от 1996 год. до сега се води от хоноруван преподавател (създател на кърлинг спорта в България) в НСА „Васил Левски” Любомир Велинов.

През изминалия период са обучени над 45 студенти, специалисти бакалаври и магистри в областта на организацията и управлението на учебно-тренировъчния и състезателен процес по кърлинг, които са основата на националните и клубни отбори.

Учебната дейност по специалността се осъществява под формата на лекции, методико-теоретични, и методико-практически упражнения. Учебните програми са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на специалисти във всички аспекти на физическата култура и спорта.

Научно-изследователската дейност е в неделим процес с последните научни постижения в спортната наука. Обект на научно-изследователската дейност са физическата и тактическата подготовка, тренираността, контрола, биохимични анализи, психологическа подготовка и други.

За теоретичното обучение на студентите от специалност „Кърлинг” се използва материално-техническата база на НСА „Васил Левски”, а за практическите часове – леденото поле в Зимния дворец и в специализираната зала за кърлинг в село Якимово, Монтанска област.

 

Сподели във Facebook Twitter Share