НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Мениджмънт и история на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Лозан Митев, доктор


Преподаватели- Проф. Бисер Цолов, ДН; Проф. Лозан Митев, доктор; Доц. Георги Драганов, доктор; Доц. Иван Сандански, доктор; Доц. Иван Славчев, доктор; Доц. Нина Атанасова, доктор; Гл. ас. Васил Димитров, доктор; Гл. ас. Десислава Илиева, доктор; Ас. Емилия Витанова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Йордан Калайков, ДН; Проф. Петър Банков, доктор; Проф. Цветко Цветков, доктор
Сектор Мениджмънт на спорта Сектор История на физическото възпитание и спорта
Новини от катедрата Научна работа и прояви

 

??????? ??? Facebook Twitter Share