НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор История на физическото възпитание и спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Лозан Митев, доктор ; Ас. Емилия Витанова, доктор
Ръководител сектор - Проф. доктор Лозан Митев

  

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share