НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Татяна Янчева, ДН


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН; Проф. Михаил Георгиев, доктор; Проф. Татяна Янчева, ДН; Доц. Боряна Ангелова-Игова; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор; Доц. Живка Койнова, доктор; Доц. Иванка Тошева; Доц. Ина Владова; Гл. ас. Албена Димитрова , доктор; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор; Гл. ас. Иван Иванов; Ас. Камен Бимбелов
Хонорувани преподаватели- Проф. Никола Попов, ДН; Проф. Юлия Мутафова, доктор; Проф. Димитър Кайков, ДН; Доц. Стайко Цонев, доктор
Сектор Психология Сектор Педагогика Сектор Философия и социология на спорта
Линкове Новини от катедрата Научна работа
Сподели във Facebook Twitter Share