НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Доц. Юлиан Карабиберов, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Ива Димова, доктор
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Клуб Лека Атлетика при Спортната Академия (КЛАСА)

 

Основан на 04.XI.1991 година

Ръководство
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ с мандат 2002 – 2006 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ на клуба: Божидар Мирчев Шишков
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ в състав от 7 души, както следва:
Апостол Николов Славчев
Божидар Мирчев Шишков
Ганка Димитрова Иванова
Огнян Стоянов Миладинов
Петър Дончев Бонов
Паскал Паскалев Паскалев
Станка Калудова Миланова
КОНТРОЛЬОР на клуба: Стефан Георгиев Стойков

Повече информация ТУК или в собственият сайт на КЛАСА.

 

Документи
 

??????? ??? Facebook Twitter Share