НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Доц. Юлиан Карабиберов, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Ива Димова, доктор
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Научно-изследователска работа в катедра Лека атлетика


Катедрената учебно-изследователска лаборатория се използва за учебно-програмни занятия, главно в магистърската степен, както и подпомага изследователската дейност на преподавателите и докторантите към катедрата.

Лабораторията има възможности да извършва изследвания по следните методики:

 

 1. 1.Изследване на максималната локална и регионална мускулна сила в изометричен режим за долни и горни крайници посредством тензометрична греда.
 2. 2.Изследване на взривната сила на долни и горни крайници (ергометрия на отскокливостта) посредством тензоплатформа и цифров отскокомер.
 3. 3.Изследване на силовата издръжливост в изокинетичен режим посредством дискретни степени на външно съпротивление (хидраджим).
 4. 4.Изследване на ускорението за определяне на скоростно-силовия потенциал в моделирани движения (акселерометрия).
 5. 5.Изследване на ъглов път, скорости и ускорения (гониометрия).
 6. 6.Изследване на управлението на усилията при моделирани, темпови движения заа силова издръжливост (тензо-ритмо-ергометър).

Освен за изследователските нужди на леката атлетика, катедрената лаборатория е в състояние да даде ценна информация за максималната сила, взривната сила и силовата издръжливост на спортисти от различни видове спорт в т.ч. да подпомогне контрола и усъвършенстването на тренировката във футбола, баскетбола, волейбола, хандбала и др. спортни игри, още повече, че научният потенциал на катедрата има опит и знания в работата за атлетическа кондиция в ред видове спорт.

План на научно-изследователската дейност на катедра “Лека атлетика” през 2005 г.

Цели:

 1. 1. Повишаване качеството на преподаване на учебния материал по лека атлетика в Национална Спортна Академия “Васил Левски”.
 2. 2. Създаване на възможности за самообучение и за самоконтрол на знанията за леката атлетика от страна на студентите;
 3. 3. Повишаване качеството на научното обезпечаване на учебно-тренировъчния процес в леката атлетика.

Задачи:

 1. 1. Разработване и апробиране в практиката на катедрени теми:
  Тема 1 - Електронна технология за обучение, самообучение и самоконтрол на знанията за леката атлетика;
  Тема 2 - Система за синхронизирано изследване на кинематичните и динамичните компоненти на техниката в лекоатлетическите дисциплини.
 2. 2. Провеждане на научни изследвания, свързани с техниката, тренировката, обучението и други аспекти на леката атлетика;
 3. 3. Подготовка за печат и издаване на бр. 4 на сп. “Лека атлетика и наука” с доклади от научната конференция на катедра “Лека атлетика” от 2004 г. и подбрани научни статии.
 4. 4. Организиране и провеждане на традиционната научна конференция “Лека атлетика и наука” на 17.05.2005 г.
 5. 5. Участие в традиционните дни на науката на НСА през м.май 2005 г.
 6. 6. Участие в Конгреса на Европейската асоциация на треньорите по лека атлетика през м. Октомври 2005 г.
??????? ??? Facebook Twitter Share