НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Цанко Цанков, доктор


Преподаватели- Проф. Василка Христова, доктор; Проф. Димитър Михайлов, доктор; Доц. Вера Антонова, доктор; Доц. Георги Брестнички, доктор; Доц. Георги Божилов; Доц. Емил Аврамов, доктор; Доц. Илия Върбанов, доктор; Доц. Стефан Димитров; Доц. Цанко Цанков, доктор; Гл. ас. Владимир Котев; Гл. ас. Мариана Борукова, доктор; Гл. ас. Сашо Чанев, доктор; Ас. Мария Цанкова-Калоянова; Ас. Милена Аврамова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Росица Църова, доктор; Доц. Пенка Димитрова, доктор
Сектор Баскетбол Сектор Волейбол Сектор Хандбал
Новини от катедрата Научна конференция - 2016 г.

 

Сподели във Facebook Twitter Share