НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Гимнастика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Кирил Андонов, ДН
Зам. по учебната работа - Проф. Бонка Димитрова, доктор
Зам. по научно изследователската работа - Доц. Георги Сергиев, доктор


Преподаватели- Проф. Бонка Димитрова, доктор; Проф. Гюрка Ганчева, доктор; Проф. Кирил Андонов, ДН; Доц. Бисер Григоров, доктор; Доц. Веселин Петров, доктор; Доц. Владимир Ангелов, доктор; Доц. Георги Сергиев, доктор; Доц. Добри Добрев, доктор; Доц. Златин Костов, доктор; Доц. Илия Кючуков, доктор; Доц. Ирина Нешева, доктор; Доц. Нели Танкушева, доктор; Доц. Пламен Андреев, доктор; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор; Гл. ас. Емил Видев, доктор; Гл. ас. Илия Янев, доктор; Гл. ас. Марина Петрова, доктор; Гл. ас. Мария Гатева, доктор; Гл. ас. Милена Търничкова; Ас. Здравко Куртев; Ас. Николай Иванов, доктор
Хонорувани преподаватели- Ас. Милена Панова; Ас. Елена Бачева; Доц. Сталинка Илиева, доктор; Ас. Емил Стоименов; Ас. Красимир Кочев
Сектор Спортна гимнастика Сектор Аеробика Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика Сектор Акробатика Сектор Ритмика и танци
Новини от катедрата Лекционен курс по гимнастика Въпросници Конспекти Годишна научна конференция

 

ВЪПРОСНИЦИ

Във файловете по-долу са поместени въпросите за изпит по гимнастика - 2 курс мъже и жени

Документи
 Сподели във Facebook Twitter Share