НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Даниела Любенова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Доц. Милена Николова, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Кристин Григорова-Петкова, доктор; Ас. Цветелина Бижева
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Указания за лятната практика Указание за курсова работа Зимна изпитна сесия Програмна акредитация Септемврийска сесия Допълнителна изпитна сесия

СЕПТЕМВРИЙСКА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

24.08-12.09.2015г.

Факултет КТТСА –катедра „Кинезитерапия и рехабилитация”

Дисциплина

Дата

Час

зала

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

31.08.15г.

9.00ч.

503

2.

КТ вътрешни болести

01.09.15г.

9.00ч.

501

3.

НЕВРОЛОГИЯ клиника НСА-Гургулят №1

01.09.15г.

13.00ч.

501

4.

КТ в НЕВРОЛОГИЯТА

31.08.15г.

9.00ч.

501

5.

КТ в ГЕРИАТРИЯТА

31.08.15г.

12.00ч.

501

6.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

04.09.15г.

12.00ч.

501

7.

КТ в ПЕДИАТРИЯТА дисциплината

02.09.15г.

10.00ч.

504

8.

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

10.09.15г.

13.00ч.

501

9.

ЛАТИНСКИ ЕЗИК с МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

10.09.15г.

13.00ч.

501

10.

КТ в ХИРУРГИЯ и АГ

02.09.15г.

13.00ч.

504

11.

АФА

03.09.15г.

12.00ч.

501

12.

ФАРМАКОЛОГИЯ

12.09.15г.

12.00ч.

501

13.

МАСАЖ -3-та част

МАСАЖ 4-та и 5-та част

08.09.15г.

09.09.15г.

14.00ч.

10.00ч.

501

14.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ за УФ и ЗО

02.09.15г.

10.00ч.

502

15.

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

11.09.15г.

13.00ч.

501

 

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share