НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Даниела Любенова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Доц. Милена Николова, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Кристин Григорова-Петкова, доктор; Ас. Цветелина Бижева
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Указания за лятната практика Указание за курсова работа Зимна изпитна сесия Програмна акредитация Септемврийска сесия Допълнителна изпитна сесия

3-ти курс (5-ти семестър), специалност „Кинезитерапия“

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 11януари-04февруари 2017г.

Дисциплина

ГРУПА

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

22

23

24

25

12.01.17г.

13.01.17г.

16.01.17г.

17.01.17г.

8.00ч.

8.00ч.

8.00ч.

12.00ч.

503

503

503

503

2.

КТ вътрешни болести

22

23

24

25

18.01.17г.

18.01.17г.

19.01.17г.

19.01.17г.

9.00ч.

12.00ч.

9.00ч.

11.00ч.

503

503

503

503

3.

Нервни болести

22

23

24

25

20.01.17г.

20.01.17г.

21.01.17г.

21.01.17г.

9.00ч.

9.00ч.

14.00ч.

14.00ч.

502

502

501

501

4.

КТ при нервни и психични болести 5 сем (Іч.)

22

23

24

25

30.01.17г.

30.01.17г.

31.01.17г.

31.01.17г.

9.00ч.

11.00ч.

9.00ч.

11.00ч.

502

502

502

502

5.

Кинезитерапия в лимфологията

22

23

24

25

19.01.17г.

19.01.17г.

19.01.17г.

19.01.17г.

13.00ч.

13.00ч.

13.00ч.

13.00ч.

503

503

503

503

6.

МАСАЖ Т.О

22

23

24

25

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

10.00ч.

10.00ч.

14.00ч.

14.00ч.

 

 

3-ти курс (5-ти семестър), специалност „Кинезитерапия“

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 06 февруари-11февруари 2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 5 сем

06.02.17г.

8.00ч.

503

2.

КТ вътрешни болести 5 сем

09.02.17г.

9.00ч.

501

3.

Нервни болести 5 сем

11.02.17г.

9.00ч.

502

4.

КТ при нервни и психични болести 5 сем (Іч.)

11.02.17г.

14.00ч.

502

5.

Кинезитерапия в лимфологията 5 сем

09.02.17г.

13.00ч.

503

6.

МАСАЖ

07.02.17г.

9.00ч.

502

 

4-ти курс (7-ми семестър), специалност „Кинезитерапия“

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 12 януари-31 януари 2017г.

Дисциплина

ГРУПА

Дата

Час

ЗАЛА

1.

КТ в гериатрията

22

23

24

25

13.01.17г.

13.01.17г.

14.01.17г.

14.01.17г.

9.00ч.

11.00ч.

9.00ч.

11.00ч.

502

502

502

502

2.

- Естествени, преформирани физикални фактори и баленеология -ІV-та част

22

23

24

25

31.01.17г.

31.01.17г. 31.01.17г. 31.01.17г.

10.00ч.

11.00ч.

12.00ч.

13.00ч.

503

503

503

503

3.

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето

22

23

24

25

28.01.17г.

28.01.17г.

28.01.17г.

28.01.17г.

9.00ч.

9.00ч.

10.00ч.

10.00ч.

501

502

501

502

4.

Социално и здравно законодателство. Здравен мениджмънт 7

22

23

24

25

21.01.17г.

21.01.17г.

21.01.17г.

21.01.17г.

9.00ч.

9.00ч.

10.00ч.

10.00ч.

501

502

501

502

5.

Акушерство и гинекология

22

23

24

25

17.01.17г.

12.01.17г.

12.01.17г.

17.01.17г.

10.00ч.

10.00ч.

10.00ч.

10.00ч.

502

501

501

502

6.

Кинезитерапия в акушерството и гинекология

22

23

24

25

20.01.17г.

16.01.17г.

16.01.17г.

20.01.17г.

10.00ч.

10.00ч.

11.00ч.

11.00ч.

504

504

504

504

 

Хирургия

22

23

24

25

14.01.17г.

14.01.17г.

14.01.17г.

14.01.17г.

8.30ч.

10.30ч.

14.00ч.

15.30ч.

503

503

503

503

 

Кинезитерапия в хирургията

22

23

24

25

18.01.17г.

18.01.17г.

18.01.17г.

18.01.17г.

10.00ч.

13.00ч.

13.00ч.

10.00ч.

502

502

502

502

 

Ерготерапия

22

23

24

25

25.01.17г.

25.01.17г.

25.01.17г.

25.01.17г.

11.00ч.

13.30ч.

13.30ч.

11.00ч.

502

502

502

502

 

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

 

30.01.17г.

10.00ч.

 

 

 

4-ти курс (7-ми семестър), специалност „Кинезитерапия“

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 01 февруари-08февруари 2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

КТ в гериатрията

06.02.17г.

10.00ч.

504

2.

- Естествени, преформирани физикални фактори и баленеология –ІV-та част

07.02.17г.

13.00ч.

503

3.

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето

05.02.17г.

9.00ч.

501

4.

Социално и здравно законодателство. Здравен мениджмънт

05.02.17г.

11.00ч.

501

5.

Акушерство и гинекология

02.02.17г.

10.00ч.

502

6.

Кинезитерапия в акушерството и гинекология

03.02.17г.

10.00ч.

503

7.

Хирургия

01.02.17г.

8.30ч.

503

8.

Кинезитерапия в хирургията

04.02.17г.

9.00ч.

503

9.

Ерготерапия

08.02.17г.

14.30ч.

502

10.

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

06.02.17г.

13.00ч.

 

 

 

3-ти курс (5-ти семестър), УЧИТЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 16 януари-04февруари 2017г.

Дисциплина

ГРУПА

Дата

Час

ЗАЛА

1.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ УФ и УФ-ИП

16

17

18

19

20

21

ИП

16.01.17г.

16.01.17г.

16.01.17г.

16.01.17г.

16.01.17г.

16.01.17г.

16.01.17г.

10.00ч.

10.00ч.

10.00ч.

13.00ч.

13.00ч.

13.00ч.

10.00ч.

501

501

501

501

501

501

501

 

3-ти курс (5-ти семестър), УЧИТЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 06 февруари- 11 февруари 2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ УФ и УФ-ИП

07.02.17г.

10.00ч.

504

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share