НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Евгения Димитрова, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Зоя Горанова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Доц. Румяна Ташева, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Денка Маринова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Мирела Христова; Ас. Христо Панов
Сектор ТМ на кинезитерапията
Конспекти Изисквания за курсова работа Разписание на часовете Ликвидационна сесия Допълнителна изпитна сесия Държавен стаж Лятна стажантска практика Лятна изпитна сесия Зимна изпитна сесия

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – УЧ. 2016/17 г.

І курс – КТ

Редовна изпитна сесия

16.01 – 04.02.2017 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Общи грижи за болния

22 гр. и 23гр.

24 гр и 25 гр

01.02

10:00

 13:00

501

Медицинска етика и деонтология

22 гр.

23 гр.

24 гр.

25 гр.

03.02

09:00

09:00

10:00

10:00

501

502

501

502

Латински език с медицински термини

22 гр.

23 гр.

24 гр.

25 гр.

 

04.02

09:00

10:00

11:00

12:00

501

 

Поправителна изпитна сесия

06.02 – 11.02.2017 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Общи грижи за болния

всички

06.02

14:00

501

Латински език с медицински термини

всички

11.02

09:00

503

Медицинска етика и деонтология

всички

11.02

12:00

503

Тврапевтични основи и средства на КТ Т.О

всички

08.02

09:00

504

 

ІІ курс – КТ

Редовна изпитна сесия

16.01 – 04.02.2017 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Патофизиология

22 гр. и 23 гр.

24 гр и 25 гр

31.01

10:00

13:00

501

Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране

22 гр. и 23 гр.

24 гр и 25 гр

16.01

17.01

13:00

502

501

Мануални мобилизационни техники на периферните стави

22 гр.

23 гр.

24 гр.

25 гр.

23.01

23.01

24.01

24.01

09:00

13:00

09:00

13:00

502

504

Естествени преформирани фактори

22 гр.

23 гр.

24 гр.

25 гр

30.01

10:00

11:00

12:00

13:00

501Поправителна изпитна сесия

06.02 – 11.02.2017 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Патофизиология

всички

06.02

10:00

501

Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране

всички

11.02

13:00

501

Мануални мобилизационни техники на периферните стави

всички

06.02

09:00

502

Естествени преформирани фактори

всички

07.02

11:00

503

Патокинезиология – Т. О.

всички

09.02

09:00

502

Масаж – Т. О.

всички

06.02

14:00

501

КТ в ОТ – Т.О.

всички

08.02

10:00

502

 

III курс – ТФ

Редовна изпитна сесия

16.01 – 04.02.2017 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Кинезитерапия

1 -2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15

16.01

16.01

17.01

17.01

18.01

18.01

19.01

19.01

09:00

11:00

09:00

11:00

09:00

11:00

09:00

11:00

502

502

501

501

501

501

502

502

Индивидуален план

1 поток

26.01

11:00

502

2 поток

26.01

14:00

502

 

Поправителна изпитна сесия

06.02 – 11.02.2017 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Кинезитерапия

1-8

9-15

08.02

09:00

11:00

501

Индивидуален план

всички

09.02

14:30

502

 

Сподели във Facebook Twitter Share