НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Евгения Димитрова, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Зоя Горанова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Доц. Румяна Ташева, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Денка Маринова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Мирела Христова; Ас. Христо Панов
Сектор ТМ на кинезитерапията
Конспекти Изисквания за курсова работа Разписание на часовете Ликвидационна сесия Допълнителна изпитна сесия Държавен стаж Лятна стажантска практика Лятна изпитна сесия Зимна изпитна сесия

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч. 2015/16 г.

І курс – КТ

Редовна изпитна сесия 01.06 – 24.06.2016 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Терапевтични основи и средства на КТ

22 гр

23 гр.

24 гр.

25 гр.

14.06

13.06

16.06

17.06

09:00

09:00

09:00

09:00

503

Общи методи за функционални изследвания в КТ

22 гр

23гр.

24 гр.

25 гр.

06.06

07.06

09:00

11:00

09:00

11:00

 

510

 

 

Кинезиологични основи на КТ

22 гр

23 гр

24 гр.

25 гр.

01.06

02.06

09:00

11:00

09:00

11:00

 

501

 

Патоанатомия

22 гр

23 гр.

24 гр.

25 гр.

11.06

18.06

09:30

11:30

09:30

11:30

 

501

Естествени преформирани фактори и балнеология

22 гр

23 гр.

24 гр.

25 гр.

15.06

10:00

11:30

13:00

14:30

501

 

  

 

І курс – КТ

Поправителна изпитна сесия 27.06 – 02.07.2016 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

Терапевтични основи и средства на КТ

всички

30.06

09:00

502

Общи методи за функционални изследвания в КТ

всички

27.06

09:00

510

Кинезиологични основи на КТ

всички

29.06

14:00

502

Патоанатомия

всички

02.07

09:30

501

Естествени, преформиранифизикални фактори и балнеология -

всички

01.07

13:00

502

Масаж Т.О.

всички

28.06

12:00

501

 

 

ІІ курс – КТ

Редовна изпитна сесия 30.05 – 25.06.2016 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

КТ в ортопедията и травматологията с ортотика и протезиране II част

22 гр

23гр.

24 гр.

25гр.

 

09.06

10:00

10:00

12:00

12:00

 

502

 

Мануална терапия

22 гр

23гр.

24 гр.

25гр.

14.06

15.06

10:00

11:00

10:00

11:00

 

502

Патокинезиология – функционален анализ и оценка

22 гр

23гр.

24 гр.

25гр.

30.05

31.05

09:00

11:00

09:00

11:00

 

502

ІІ курс – КТ

Поправителна изпитна сесия 27.06 – 02.07.2016 г.

Дисциплина

Група

Дата

Час

Зала

КТ в ортопедията и травматологията с ортотика и протезиране II част

всички

29.06

10:00

502

Мануална терапия

всички

30.06

10:00

503

Патокинезиология – функционален анализ и оценка

всички

27.06

09:00

502

Масаж Т.О.

всички

28.06

14:00

501

 

Сподели във Facebook Twitter Share