НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Евгения Димитрова, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Зоя Горанова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Доц. Румяна Ташева, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Денка Маринова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Мирела Христова; Ас. Христо Панов
Сектор ТМ на кинезитерапията
Разписание на часовете Конспекти Изисквания за курсова работа Държавен стаж Лятна стажантска практика

УКАЗАНИЕ за ЛЯТНА ИЗВЪНСЕМЕСТРИАЛНА СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА за студентите от факултет КТТСА,
специалност „Кинезитерапия”, учебна 2015/2016г.

За студентите от І курс (след ІІ сем.), лятната стажантска практика е 4 седмици (20 работни дни) в периода от 04.07-14.09.2016. Лятната стажантска практика на студентите от І курс е важна и неделима част от учебния процес. Тя е регламентирана от учебния план с оглед повишаване на ефективността на подготовката – задълбочаване на теоретичните и практични знания на студентите, получени в І и ІІ семестър. За студентите от ІІ курс (след ІV-ти сем.), лятната стажантска практика е 4 седмици (20 работни дни) в периода от 04.07 до 14.09.2016г. Лятната стажантска практика на студентите от ІІ курс, дава възможност на студентите за прилагане на практика на познанията, придобити в теоретичния курс и да допълни тяхната практическа подготовка в областта на кинезитерапията в ортопедията и травматологията и патокинезиологията. За студентите от ІІІ курс (след VІ -ти сем.), лятната стажантска практика е 6 седмици (30 работни дни) в периода от 04.07 -14.09.2016г. Целта на летния стаж е да даде възможност за прилагане на практика познанията, придобити в теоретичния курс, както и да допълни тяхната практическа подготовка в областта на вътрешни болести, нервни болести и педиатрията.

ВНИМАНИЕ: Студентите, ще получат документите за лятната стажантска практика в периода: 25.04 до 27.05.2016г. от организаторите учебна работа и клинични практики г-жа Силвия Димитрова и г-жа Биляна Заров. Краен срок за предаване на писмата потвърждаващи съгласието на избраната клинична база, с точно фиксиран период на провеждане на лятната стажантска практика и подпис от съответния клиничен ръководител, ще се приемат най-късно до 31.05.2016г. при г-жа Силвия Димитрова и г-жа Биляна Заров. При неспазване на обявеният срок след този период писма за лятната стажантска практика няма да се приемат и летният стаж няма да бъде зачетен!!!

Лятната стажантска практика се провежда в клинични бази в които се прилага предимно кинезитерапия (болници, ДКЦ и др.). Студентите от провинцията могат да проведат лятната практика по местоживеене. Студенти без заверка на лятна стажантска практика няма да бъдат записвани за съответния семестър . Заверката на лятната стажантска практика се извършва след представена документация по предварително обявен график до 14 септември 2016г.: І курс доц. Л.Саздова; ІІ курс – доц. Д.Ганчев, ДН; ІІІ курс – Гл.ас. Л.Червенкова, доктор.

ИНСТРУКТАЖ за лятната стажантска практика за студентите от І-курс(след ІІ сем.) и получаване на писмата, ще се проведе от отговорника на І курс- доц. Любомира Саздова на 21.04.2016г. от 13.00ч. в НСА , ул. „Гургулят” №1 зала 501 Присъствието е задължително!!!

При проблеми свързани с провеждането на стажантската практика студентите да се обърнат към съответния курсов ръководител или към организаторите учебна работа и клинични практики.

Сподели във Facebook Twitter Share