НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Евгения Димитрова, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Зоя Горанова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Доц. Румяна Ташева, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Денка Маринова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Мирела Христова; Ас. Христо Панов
Сектор ТМ на кинезитерапията
Конспекти Изисквания за курсова работа Разписание на часовете Ликвидационна сесия Допълнителна изпитна сесия Държавен стаж Лятна стажантска практика Лятна изпитна сесия Зимна изпитна сесия

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
III – ва БАЗА за периода – 25.05 до 17.06.2016г.
За учебната 2015-2016г. КАТЕДРА „ТМКТ”

 


Група 6
КЛИНИЧНА БАЗА: 8 ДКЦ
Отговорник: проф. Зоя Горанова, ДН; ас. Денка Маринова, доктор
Първи ден: 25.05.2016 г. от 9.00 ч.

1. Иванка Запрянова - 30001
2. НелиИлиолова  - 30005
3. Сара Маркова - 30014
4. Антон Чолаков - 28136
5. Мария Койчева  - 30002

 

Група 7
КЛИНИЧНА БАЗА: 24 ДКЦ
Отговорник: проф. Зоя Горанова, ДН; ас. Денка Маринова, доктор
Първи ден : 25.05.2016 г. от 09.00 ч.


1. Неврие Мюмюн - 29993
2. Георгиос Йоаннидис - 30026
3. Габриела Иванова - 30041
4. Иван Стефанов - 29984
5. Савина Славчева - 30012
6. АбдулахАктюрк - 30031

Сподели във Facebook Twitter Share