НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Евгения Димитрова, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Зоя Горанова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Доц. Румяна Ташева, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Денка Маринова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Мирела Христова; Ас. Христо Панов
Сектор ТМ на кинезитерапията
Разписание на часовете Конспекти Изисквания за курсова работа Държавен стаж Лятна стажантска практика

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
III – ва БАЗА за периода – 25.05 до 17.06.2016г.
За учебната 2015-2016г. КАТЕДРА „ТМКТ”

 


Група 6
КЛИНИЧНА БАЗА: 8 ДКЦ
Отговорник: проф. Зоя Горанова, ДН; ас. Денка Маринова, доктор
Първи ден: 25.05.2016 г. от 9.00 ч.

1. Иванка Запрянова - 30001
2. НелиИлиолова  - 30005
3. Сара Маркова - 30014
4. Антон Чолаков - 28136
5. Мария Койчева  - 30002

 

Група 7
КЛИНИЧНА БАЗА: 24 ДКЦ
Отговорник: проф. Зоя Горанова, ДН; ас. Денка Маринова, доктор
Първи ден : 25.05.2016 г. от 09.00 ч.


1. Неврие Мюмюн - 29993
2. Георгиос Йоаннидис - 30026
3. Габриела Иванова - 30041
4. Иван Стефанов - 29984
5. Савина Славчева - 30012
6. АбдулахАктюрк - 30031

Сподели във Facebook Twitter Share