НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Евгения Димитрова, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Зоя Горанова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Доц. Румяна Ташева, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Денка Маринова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Мирела Христова; Ас. Христо Панов
Сектор ТМ на кинезитерапията
Конспекти Изисквания за курсова работа Разписание на часовете Ликвидационна сесия Допълнителна изпитна сесия Държавен стаж Лятна стажантска практика Лятна изпитна сесия Зимна изпитна сесия

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

22.08 – 13.09.2016 г.

Дисциплина

Дата

Час

Зала

Масаж I част

02.09

10:00

501

Масаж II и III част

02.09

12:00

501

Масаж IV и V част

02.09

14:00

501

Общи грижи за болния

02.09

10:00

501

Терапевтични основи и средства на КТ – І част / Основи и методи на кинезитерапията – І част

07.09

09:00

502

Терапевтични основи и средства на КТ – II част / Основи и методи на кинезитерапията– II част

08.09

09:00

501

Общи методи за функционални изследвания / ФОД на ОДА

13.09

09:00

510

Ортопедия и травматология І ч +

КТ в ортопедията и травматологията с ортотика и протезиране ОТ І ч.

09.09

10:00

502

Ортопедия и травматология ІІ ч.

13.09

13:00

502

КТ в ортопедията и травматологията с ортотика и протезиране ІІ ч.

12.09

10:00

502

Кинезиологични основи на КТ

30.08

09:00

502

Патология / Патоанатомия

27.08

09:30

501

Патокинезиология

31.08

09:00

502

Мануална терапия

01.09

10:00

510

Патофизиология

13.09

09:30

502

Латински език с медицински термини

01.09

09:00

502

Медицинска етика

и деонтология

30.08

09:00

501

Естествени, преформиранифизикални фактори и балнеология

12.09

13:00

501

Защита на курсови работи

за ІІ-ри КУРС

31.08

11:30

502

Кинезитерапия – ТФ

07.09

09:00

A1

ЗАБЕЛЕЖКА:

Краен СРОК за предаване на курсовите работи, проверени и подписани от научния ръководител – 29.08.2016 г.

 

Сподели във Facebook Twitter Share