НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6918937 Картинка 11851484 Картинка 9408882 Картинка 11376885 Картинка 10303 Картинка 6378131 Картинка 6499342 Картинка 1575740 Картинка 2118092 Картинка 11826295

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Милена Николова, доктор; Ас. Михаела Митова; Ас. Цветелина Бижева
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Лятна стажантска практика Указание за курсова работа Програмна акредитация Разписание на часовете График за студенти с изостанали изпити

Катедра „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА СТУДЕНТИ С ИЗОСТАНАЛИ ИЗПИТИ  за всички семестриални изпити 24.02.до 25.03.2020г.

 

Дисциплина                                        

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

25.02.2020 г.

14.00 ч.

503

2.

КТ вътрешни болести

04.03.2020 г.

15.00 ч.

503

3.

Нервни болести

26.02.2020 г.

14.00 ч.

504

Психиатрия

26.02.2020 г.

14.00 ч.

504

4.

КТ при нервни и психични болести

27.02.2020 г.

14.00 ч.

503

5.

Кинезитерапия в лимфологията

10.03.2020 г.

13.00 ч.

504

6.

МАСАЖ  5 ; 6 семестър

09.03.2020 г.

15.45 ч.

501

7

Естествени, преформирани физикални фактори и баленеология 6 и 7 семестър

24.02.2020 г.

14.00 ч.

503

8.

Педиатрия

24.02.2020 г.

12.30 ч.

306

9.

КТ при детски болести

26.02.2020 г.

12.30 ч.

503

10.

Адаптирана физическа активност

10.03.2020 г

13.00 ч

504

11.

Основи на фармакологията

28.02.2020 г.

14.00 ч.

503

12.

КТ в гериатрията

04.03.2020 г.

14.00 ч.

503

13

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето

29.02.2020 г.

11.00 ч.

503

14

Социално и здравно законодателство. Здравен мениджмънт

29.02.2020 г.

11.00 ч.

503

15.

Акушерство и гинекология

19.03.2020 г.

13.00 ч.

504

16.

Кинезитерапия в акушерството и гинекология

19.03.2020 г.

13.00 ч.

504

17.

Хирургия

29.02.2020 г.

9.00 ч.

504

18

Кинезитерапия в хирургията

26.02.2020 г.

12.30 ч.

503

19

Ерготерапия

24.02.2020 г.

16.00 ч.

504

20

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

05.03.2020 г.

13.00 ч.

 

21

КИНЕЗИТЕРАПИЯ за УФ и ЗО

24.03.2020 г.

15.45

Зала 4 , бл. 18

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share