НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТАО

Ръководство и администрация


Преподаватели- Проф. Валентин Гърков, доктор; Доц. Александър Шопов, доктор; Доц. Николай Панайотов; Доц. Тодор Педев, доктор; Гл. ас. Антон Гочков, доктор; Гл. ас. Димитър Павлов, доктор; Гл. ас. Дойчин Боянов, доктор; Гл. ас. Станимир Желязков; Ас. Тодор Тодоров
Сектор Туризъм, алпинизъм и спортна анимация Сектор Туризъм, ориентиране и спортна анимация
Курс по ТАО Конспекти

 КОНСПЕКТ - ВЪПРОСИ ПО Т А О

1. Същност, съдържание и видове туризъм

2. История на туризма в България

3. Екипировка за туризъм и алпинизъм

4. Бивакуване в планината

5. Техника на придвижване в планински условия. Туристическа маркировка

6. Опасности в планината и предпазване от тях.

7. Долекарска помощ на пострадал в планината

8. Рила - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

9. Пирин - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

10. Витоща - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

11. Родопи - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

12. Стара планина - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

13. Същност, съдържание и форми на алпинизма

14. Завладяване на планините в света

15. Най-високите върхове на планетата /Осемхилядници/-първи изкачвания

16. Алпинизмът в България - история и особености

17. Екипировка и специални съоръжения за алпинизъм

18. Алпийска техника - възли и обвързване

19. Алпийска техника - осигуряване

20. Принципи при катерене. Категории на трудност

21. Техника на катерене и слизане по скали

22. Характеристика на съвременното ориентиране

23. История на ориентирането

24. Видове спортно ориентиране

25. Екипировка за ориентиране

26. Местност и елементи на местността

27. Устройство и работа с компас. Измерване на разстояние

28. Ориентиране на местността без карта и компас. Азимутни таблици и схеми

29. Топографски карти и мащаби

30. Ориентиране на местността с карта

??????? ??? Facebook Twitter Share