НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра ТАО

Ръководство и администрация


Преподаватели- Проф. Валентин Гърков, доктор; Доц. Александър Шопов, доктор; Доц. Николай Панайотов; Доц. Тодор Педев, доктор; Гл. ас. Антон Гочков, доктор; Гл. ас. Димитър Павлов, доктор; Гл. ас. Дойчин Боянов, доктор; Гл. ас. Станимир Желязков; Ас. Тодор Тодоров
Сектор Туризъм, алпинизъм и спортна анимация Сектор Туризъм, ориентиране и спортна анимация
Курс по ТАО Конспекти

 

Учебен курс по ТУРИЗЪМ, АЛПИНИЗЪМ и ОРИЕНТИРАНЕ със студенти от III курс ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

 

Курсовете се провеждат  в  УСБ  “Проф. Никола Хаджиев” – Боровец

1 смяна от 13  юни – 17 юни            за студенти в задочно обучение от ФП

2 смяна от 19  юни – 23 юни            за студенти в задочно обучение от ФС

3 смяна от 25 юни –  29 юни            за студенти в задочно обучение от ФС

 

                              

ВАЖНО !!!

Студентите от ЗО в срок до 29 май 2020 г. трябва да ПРЕПОТВЪРДЯТ участието си в курса  / всички които са потвърдили курса по време на очните занимания за летен семестър/ на e-mail адрес: taoiski@abv.bg  или тел.: 024014361 катедра „ТАО“, като посочат датата и смяната в която искат да вземат участие.

??????? ??? Facebook Twitter Share