НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Северни дисциплини

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Петър Зографов, доктор ; Ас. Иван Бирников, доктор

 
??????? ??? Facebook Twitter Share