НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Тенис

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - Доц. доктор Цветанка Захариева


Преподаватели- Доц. Иван Димов, доктор ; Доц. Цветанка Захариева, доктор ; Гл. ас. Елена Чолова, доктор
Хонорувани преподаватели- Ас. Лили Жекова

В сектора се обучават студенти от треньорски факултет със специалност тенис в І , ІІ,  ІІІ и ІV курс., както и студенти от ІІІ курс учителски факултет с втора  специалност тенис Също така се обучават и студенти задочно обучение със специалност тенис. Ежегодно през сектора минават над 100 студенти, които се обучават в СИД Тенис. Спортът тенис е и в Магистърската програма на Академията

Специалност тенис са завършили много елитни наши тенисисти, както и тенисисти от Р. Гърция, Македония, Кипър и др.

Секторът разполага със седем червени корта и два с тартаново покритие., два учебно-методични кабинета, 3 кабинета на преподавателите, както и съблекални за студентите.

Към сектора функционира и спортен тенис клуб, в който се подготвят състезателите , студенти по тенис. В клуба членуват и спортни деятели от други спортове , както и любители на този спорт.

Преподавателите в сектора активно се включват в научния живот на НСА, както и структури на тенис спорта.

Клубът разполага с 7 червени корта и два тартанови с учебна стена.

І. Сезонна такса за 6 месеца – 5 пъти седмично – 1200 лева

1. За 4 абоната цената на корта е 1200 лева за сезона

2. Сезонна такса за 6 месеца – 3 пъти седмично – 750 лева

3. Месечна такса на кортовете през седмицата - такса от 8 до 17 ч и 12 лева – след 17 часа

4. Кортовете може да се ползват на час при свободни терени както следва:

- до 17 часа цената на корта за 1 час е 10 лева

- след 17 часа цената на корта е 12 лева

- събота и неделя цената на кортовете е 12 лева

5. Тартановите кортове се ползват срещу 10 лева за игра 1 час .

ІІ. Има детско училище събота от 16 часа и неделя от 11 часа с треньор, като цената за 1 час е 10 лева , или 80 лева на месец.

Забележка: Може да се прави предварителна заявка за ползване на кортовете, на телефони: 0884248062 – Любомира Бонева- касиер
098776605– доц. Цветанка Захариева – менажер и зав. Сектор тенис

както и за детското училище на телефони: 
0884248062 – Любомира Бонева, 

??????? ??? Facebook Twitter Share