НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика

Ръководство и администрация на сектора
Ръководител - Проф. доктор Гюрка Ганчева


Преподаватели- Проф. Гюрка Ганчева, доктор ; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор ; Гл. ас. Мария Гатева, доктор

Новини Спортисти История Треньори

Информация за студентките

  1. Студентките се задължават да влизат в часовете по художествена гимнастика с подходящо игрално облекло, уточнено от катедра “Гимнастика”, водещия преподавател и участниците в групата.
  2. За получаване на кредити /точки/ по програмата “Художествена гимнастика”, студентките се задължават да присъстват /или отработят допълнително/ всички практически часове /упражнения/ и положат успешно изпитните изисквания.
  3. За проверка на практическите умения и терминологични познания в 13 занимание се прави текущ контрол.

За зачитане на дисциплината “Художествена гимнастика” на всяка студентка се изискват кредити, разпределени в курса на обучение както следва (табл.1 за редовно и табл.2 за задочно обучение):

Изпитни процедури и оценяване:

  1. Системата на оценяване не позволява получаването на кредити при слаби резултати.
  2. Оценката се оформя в цифри от 2 до 6 по критерия практически умения на студентките.
  3. За улесняване на изпитната процедура в полза на студентките се предвижда участие в състезанията на катедра “Гимнастика” – м. декември и м. април или подготвяне на задължително съчетание без уред общо за всички студентки от групата.

Крайна оценка по художествена гимнастика:

УФ – средна аритметична от съчетание без уред, съчетание с уред и проведен изпитен урок в хода на семестъра.
ТФ – средна аритметична от съчетание без уред и съчетание с уред.

Таблица 1

Разпределение на часовете и изпитните изисквания по художествена гимнастика за
учителски и треньорски факултет - редовно обучение

Курс

Семестър

ТФ
Брой
Часове

УФ
брой
часове

Изпитни изисквания

Кредити

ІІІ

V

-

26

УФ– заверка на семестъра

2

26+4
от лекции

26+8
oт лекции

УФ – заверка на семестъра -
/МП на отделните части на урока/

2

ТФ/У – заверка на семестъра

2

Таблица 2

Разпределение на часовете и изпитните изисквания по художествена гимнастика за
учителски факултет - задочно обучение

Курс

Семестър

УФ
Брой
Часове

Изпитни изисквания

Кредити

ІІІ

V

14+2 от лекции

УФ– заверка на семестъра

1

14+2 от лекции

УФ – заверка на семестъра -
/МП на отделните части на урока/

1

 

Учебна литература по художествена гимнастика

1. Атанасова, Цв., Т. Шишкова, Художествена гимнастика, София, 1989
2. Андонов, К., Г. Ганчева, Д. Велчева. Практическо ръководство за упражнения по художествена гимнастика. – НСА. С. 2006.
3. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2008.
4. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2012.
5. Ганчева, Г. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. Учебно помагало. НСА. 2009.
6. Ганчева, Г. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). Монография. НСА. 2009.
7. Ганчева, Г. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости. Учебно помагало. НСА ПРЕС. С. 2013. ISBN 978-954-718-354-4.
8. Карпенко, Л. А., Художественная гимнастика, ГАФК, М., 2003.
9. Кечеджиева, Л., М. Ванкова, М. Чиприянова, Обучиние детей художественной гимнастике, Ф и С., М., 1985
10. Лисицкая, Т., Художественная гимнастика, Ф и С, М., 1982
11. Лисицкая, Т., Хореография в гимнастике, Ф и С,М., 1984
12. Хаджиев, Н., Гимнастика – учебник, МФ, София, 1979
13. Bobo, M., Gimnasia ritmica deportiva. La Coruna, LEA1998
14. Nedialcova, G., D. Barros, ABC da gymnastica, Roi de Janeiro, 2000.
15. Laffranchi, B., Gimnastica ritmica UNOPAR, Londrina, 2001.
16. Mendizabal, S., I. Mendizabal, Gimnasia ritmica. Gymnos. Madrid. 1983

Галерия снимки
Началото. Отляво-надясно: Елена Попова, Цветана Атанасова, Елисавета Юлова, Людмила Качеджиева, Златка Пърлева, Доля Петрова и Жечка Кръстева.
https://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=717216a9218d3d1a4effa0335e092a77&id=208 Началото. Юлия Трашлиева и Златка Аврамова играят порез 1954 година едно от първите съчетания с воал. Началото Първият национален отбор. Отляво-надясно: Иванка Чакърова (капитан), Цветана Атанасова, Юлия Ганчева, Юлия Трашлиева, Елка Мичева, Дарина Йосифова, Жулиета Шишманова, Иванка Владимирова и Мария Чиприянова. Първият национален отбор Първо световно първенство - Будапепеща, 1963 г..Щастливо завръщане от първото световно първенство. Юлия Трашлиева, Жулиета Шишманова и Виолета Бахчийска. Първо световно първенство - Будапепеща, 1963 г. Мария Гигова.Мария Гигова и първата треньорка на националния отбор Лилия Мирчева в творчески разговор Мария Гигова
Жулиета Шишманова. Жулиета Шишманова (в средата) с Нешка Робева и Красимира Филипова https://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=717216a9218d3d1a4effa0335e092a77&id=213 История.... Отляво-надясно: Мария Гигова, Красимира Филипова и Нешка Робева на почетната стълбичка История... История.... На световното първенство във Варна. Отляво-надясно: Румяна Стефанова, Жулиета Шишманова, Мария Гигова, Златка Пърлева, Нешка Робева и пианистката Снежина Михайлова История... История....Капка Благоева, Красимира Филипова, Мадлен Захариева, Ирина Илиева, Мария Гигова и Светла Колчевска (долу в средата) История... Нешка Робева - Треньорката. Нешка Робева - Треньорката
Лили Игнатова и Диляна Георгиева. https://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=717216a9218d3d1a4effa0335e092a77&id=219 Илиана Раева. Илиана Раева Анелия Раленкова. Анелия Раленкова Диляна Георгиева. Диляна Георгиева Бианка Панова. Бианка Панова
Лили Игнатова. https://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=717216a9218d3d1a4effa0335e092a77&id=224 Първите шампионки в ансамбула - Мадрид, 1978 г.. Първите шампионки в ансамбула - Мадрид, 1978 г.

??????? ??? Facebook Twitter Share