НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9612037 Картинка 12126932 Картинка 10275854 Картинка 4722650 Картинка 8686425 Картинка 1622162 Картинка 11471662 Картинка 3646502 Картинка 4400816 Картинка 4325084

Катедра Гимнастика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Сергиев, доктор
Зам. по учебната работа - Проф. Бонка Димитрова, доктор


Преподаватели- Проф. Бонка Димитрова, доктор; Проф. Гюрка Ганчева, доктор; Проф. Кирил Андонов, ДН; Доц. Бисер Григоров, доктор; Доц. Владимир Ангелов, доктор; Доц. Георги Сергиев, доктор; Доц. Добри Добрев, доктор; Доц. Златин Костов, доктор; Доц. Илия Кючуков, доктор; Доц. Ирина Нешева, доктор; Доц. Нели Танкушева, доктор; Доц. Пламен Андреев, доктор; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор; Гл. ас. Емил Видев, доктор; Гл. ас. Илия Янев, доктор; Гл. ас. Марина Петрова, доктор; Гл. ас. Мария Гатева, доктор; Гл. ас. Николай Иванов, доктор; Ас. Емил Стоименов; преп. Здравко Куртев; преп. Милена Търничкова
Хонорувани преподаватели- Доц. Сталинка Илиева, доктор
Сектор Спортна гимнастика Сектор Аеробика Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика Сектор Акробатика Сектор Ритмика и танци
Новини от катедрата Лекционен курс по гимнастика Въпросници Конспекти Годишна научна конференция

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ГИМНАСТИКА

Автори: проф. дпн. Никола Хаджиев

               проф. дпн. Кирил Андонов

 

                      

Компютърна реализация: Вл.Гроздев

Темите са разработени на PowerPoint. Можете да изтеглите даден файл
от библиотеката по-долу и да го разгледате.

Документи


??????? ??? Facebook Twitter Share