НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5821876 Картинка 3474387 Картинка 3557996 Картинка 11100387 Картинка 4565588 Картинка 9094579 Картинка 7680531 Картинка 4220933 Картинка 1300325 Картинка 3172106

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Милена Николова, доктор; Ас. Михаела Митова; Ас. Цветелина Бижева
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Лятна стажантска практика Указание за курсова работа Програмна акредитация Разписание на часовете График за студенти с изостанали изпити

Катедра „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА СТУДЕНТИ С ИЗОСТАНАЛИ ИЗПИТИ  за всички семестриални изпити 24.02.до 25.03.2020г.

 

Дисциплина                                        

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

25.02.2020 г.

14.00 ч.

503

2.

КТ вътрешни болести

04.03.2020 г.

15.00 ч.

503

3.

Нервни болести

26.02.2020 г.

14.00 ч.

504

Психиатрия

26.02.2020 г.

14.00 ч.

504

4.

КТ при нервни и психични болести

27.02.2020 г.

14.00 ч.

503

5.

Кинезитерапия в лимфологията

10.03.2020 г.

13.00 ч.

504

6.

МАСАЖ  5 ; 6 семестър

09.03.2020 г.

15.45 ч.

501

7

Естествени, преформирани физикални фактори и баленеология 6 и 7 семестър

24.02.2020 г.

14.00 ч.

503

8.

Педиатрия

24.02.2020 г.

12.30 ч.

306

9.

КТ при детски болести

26.02.2020 г.

12.30 ч.

503

10.

Адаптирана физическа активност

10.03.2020 г

13.00 ч

504

11.

Основи на фармакологията

28.02.2020 г.

14.00 ч.

503

12.

КТ в гериатрията

04.03.2020 г.

14.00 ч.

503

13

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето

29.02.2020 г.

11.00 ч.

503

14

Социално и здравно законодателство. Здравен мениджмънт

29.02.2020 г.

11.00 ч.

503

15.

Акушерство и гинекология

19.03.2020 г.

13.00 ч.

504

16.

Кинезитерапия в акушерството и гинекология

19.03.2020 г.

13.00 ч.

504

17.

Хирургия

29.02.2020 г.

9.00 ч.

504

18

Кинезитерапия в хирургията

26.02.2020 г.

12.30 ч.

503

19

Ерготерапия

24.02.2020 г.

16.00 ч.

504

20

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

05.03.2020 г.

13.00 ч.

 

21

КИНЕЗИТЕРАПИЯ за УФ и ЗО

24.03.2020 г.

15.45

Зала 4 , бл. 18

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share