НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Теория на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Даниела Дашева, ДН


Преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН; Проф. Даниела Дашева, ДН; Проф. Рени Дамянова, ДН; Проф. Свилен Нейков, доктор; Доц. Михаил Михайлов, доктор; Доц. Орлин Грошев, доктор; Доц. Павел Йорданов, доктор; Доц. Христо Андонов, доктор; Ас. Силвия Синигерова; Ас. Силвия Шандуркова, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Михаил Галов, доктор; Проф. Цветан Желязков, ДН; Доц. Лиляна Петкова, доктор; Доц. Ал. Цветков, доктор; Ас. Боян Златев; Доц. Любен Кръстев, доктор
Сектор ОНИС Сектор Теория на спорта Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Новини от катедрата Линкове Научна работа

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share