НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Теория на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Даниела Дашева, ДН


Преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН; Проф. Даниела Дашева, ДН; Проф. Рени Дамянова, ДН; Проф. Свилен Нейков, доктор; Доц. Валентина Гигова, доктор; Доц. Михаил Михайлов, доктор; Доц. Орлин Грошев, доктор; Гл. ас. Павел Йорданов, доктор; Гл. ас. Христо Андонов, доктор; Ас. Силвия Шандуркова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН; Доц. Лиляна Петкова, доктор; Доц. Ал. Цветков, доктор; Ас. Боян Златев; Доц. Любен Кръстев, доктор; Доц. Михаил Галов, доктор
Сектор ОНИС (Основи на научните изследвания в спорта) Сектор Теория на спорта Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Новини от катедрата Линкове Научна работа

От катедрата не е постъпила информация за предстоящи събития

Сподели във Facebook Twitter Share