НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ръководство и администрация
Секретар на ректора - Николина Чалъкова
Зам.-ректор по УР - Проф. Пенчо Гешев, доктор ; Доц. Лазар Каменов, доктор
Зам.-ректор по НИР - Проф. Петър Бонов, ДН
Зам.-ректор по ИСД - Проф. Кирил Андонов, ДН
Секретар Зам.-ректори - Стефка Кончева
Ръководител - Проф. Румян Христов, доктор ; Проф. Мария Минева, ДН ; Доц. Цветанка Захариева, доктор ; Доц. Гюрка Ганчева, доктор ; Доц. Бисер Григоров, доктор ; Доц. инж. Николай Йорданов, доктор ; Доц. Анета Янева, доктор ; Доц. Иван Сандански, доктор ; Доц. Владимир Ангелов, доктор ; Гл. ас. Емил Видев ; Александър Вуков ; Райничка Стоименова
Ръководител катедра - Проф. Димитър Кайков, ДН ; Иван Момчилов
Декан - Проф. Огнян Миладинов, ДН ; Проф. Красимир Петков, доктор ; Доц. д-р Иван Мазнев, доктор
Зам.декан - Доц. Цанко Цанков
Зам. по учебната работа - Доц. Николай Изов, доктор


Организатор уч.работа: Силвия Димитрова - (02) 4014(452) 
Спортна дейност по Аеробика Треньори и педагози Новини Учебни програми Спортисти Спортисти История Треньори Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници Литература по аеробика Учебна програма за ТФ Учебна програма за УФ Учебна програма за КТ Лаборатория по биомеханика Изтъкнати треньори Спортисти Спортисти Спортна дейност Треньори Треньори Спортисти Треньори по борба Спортисти Треньори Спортисти Спортисти Треньори Изтъкнати спортисти Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Спортисти Спортисти Треньори и педагози Баскетболисти Футболисти Треньорска школа по футбол Лична колекция снимки на Никола Аладжов Изтъкнати хандбалисти от НСА Изтъкнати треньори и педагози Изтъкнати спортисти Изтъкнати спортисти Прояви Спортна дейност Проекти Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Изтъкнати спортисти Спортна дейност Спортна дейност Учебни програми Изпитен конспект Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Тенис в инвалидни колички Празник "Да танцуваме заедно" Тенис в рехабилитационния център с. Дълбок дол Изтъкнати треньори и педагози Изтъкнати психолози от НСА Вътрешно първенство 2006 г. Подготовка на спортни кадри за нуждите на МВР и БА Конспект Конспекти Конспекти Конспект Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспект Разписание на часовете за магистърската програма Женски футболен отбор на НСА Съобщения Сезон 2010 Конспекти Новини Чуждестранни студенти Конспекти Учебни програми Конспекти Конспекти
Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра ТАО и снежни спортове Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра Анатомия и биомеханика Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал Катедра Лека атлетика Катедра Психология, педагогика и социология Катедра Теория на физическото възпитание Секция Чужди езици Секция Български език Секция Информационни технологии за анализ на движенията Център „Информационни системи и технологии”

 

     

Сподели във Facebook Twitter Share