НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ръководство и администрация
Секретар на ректора - Николина Чалъкова
Зам.-ректор по учебната работа - Проф. Пенчо Гешев, доктор
Зам.-ректор по научната и международна дейност -
Зам.-ректор по ИСД - Проф. Кирил Андонов, ДН
Секретар Зам.-ректори - Стефка Кончева
Ръководител - Проф. Румян Христов, доктор ; Доц. инж. Николай Йорданов, доктор ; Доц. Иван Сандански, доктор ; Доц. Владимир Ангелов, доктор ; Доц. Цветанка Захариева, доктор ; Доц. Гюрка Ганчева, доктор ; Доц. Бисер Григоров, доктор ; Гл. ас. Емил Видев, доктор ; Ас. Валентин Вуков ; Райничка Стоименова
Ръководител катедра - Проф. Димитър Кайков, ДН ; Иван Момчилов
Декан - Проф. д-р Иван Мазнев, доктор ; Проф. Красимир Петков, ДН ; Проф. Огнян Миладинов, ДН
Зам.декан - Доц. Цанко Цанков, доктор
Зам. по учебната работа - Проф. Николай Изов, доктор


Организатор уч.работа: Силвия Димитрова - (02) 4014(103) 
Спортна дейност по Аеробика Треньори и педагози Новини Учебни програми Спортисти Спортисти История Треньори Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници Литература по аеробика Учебна програма за ТФ Учебна програма за УФ Учебна програма за КТ Лаборатория по биомеханика Изтъкнати треньори Спортисти Спортисти Спортна дейност Треньори Треньори Спортисти Треньори по борба Спортисти Треньори Спортисти Спортисти Треньори Изтъкнати спортисти Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Спортисти Спортисти Треньори и педагози Баскетболисти Футболисти Треньорска школа по футбол Лична колекция снимки на Никола Аладжов Изтъкнати треньори и педагози Изтъкнати спортисти Изтъкнати спортисти Прояви Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Изтъкнати спортисти Спортна дейност Учебни програми Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Изтъкнати треньори и педагози Изтъкнати психолози от НСА Конспект Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспект Женски футболен отбор на НСА Сезон 2010 Новини Чуждестранни студенти Конспекти Учебни програми Конспекти Тематичен план и конспект Научни трудове Учебници и ръководства по хандбал Хандбален клуб НСА Помощни материли за студентите Научни и образователни проекти
Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра Анатомия и биомеханика Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал Катедра Лека атлетика Катедра Психология, педагогика и социология Катедра Теория на физическото възпитание Секция Чужди езици Секция Български език Секция Информационни технологии за анализ на движенията Център „Информационни системи и технологии” Катедра ТАО Катедра Снежни спортове

 

     

Сподели във Facebook Twitter Share