НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ръководство и администрация
Секретар на ректора - Николина Чалъкова
Зам.-ректор по УР - Проф. Пенчо Гешев, доктор ; Доц. Лазар Каменов, доктор
Зам.-ректор по НИР - Проф. Петър Бонов, ДН
Зам.-ректор по ИСД - Проф. Кирил Андонов, ДН
Секретар Зам.-ректори - Стефка Кончева
Ръководител - Проф. Красимир Петков, доктор ; Проф. Румян Христов, доктор ; Проф. Мария Минева, ДН ; Доц. Гюрка Ганчева, доктор ; Доц. Цветанка Захариева, доктор ; Доц. Бисер Григоров, доктор ; Доц. Владимир Ангелов, доктор ; Доц. Иван Сандански, доктор ; Доц. инж. Николай Йорданов, доктор ; Доц. Анета Янева, доктор ; Гл. ас. Емил Видев ; Райничка Стоименова ; Александър Вуков
Ръководител катедра - Проф. Димитър Кайков, ДН ; Иван Момчилов
Декан - Проф. Николай Колев, ДН ; Проф. Апостол Славчев, доктор ; Доц. д-р Иван Мазнев, доктор
Зам.декан - Проф. Симеон Йорданов, ДН ; Доц. Елеонора Милева, ДН ; Доц. Даниела Любенова, доктор ; Доц. Антонио Антонов, доктор
Зам. по учебната работа - Доц. Николай Изов, доктор


Организатор уч.работа: Силвия Димитрова - (02) 4014(452) 
Спортна дейност по Аеробика Треньори и педагози Новини Учебни програми Спортисти Спортисти История Треньори Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници Литература по аеробика Учебна програма за ТФ Учебна програма за УФ Учебна програма за КТ Лаборатория по биомеханика Изтъкнати треньори Спортисти Спортисти Спортна дейност Треньори Треньори Спортисти Треньори по борба Спортисти Треньори Спортисти Спортисти Треньори Изтъкнати спортисти Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Спортисти Спортисти Треньори и педагози Баскетболисти Футболисти Треньорска школа по футбол Лична колекция снимки на Никола Аладжов Изтъкнати хандбалисти от НСА Изтъкнати треньори и педагози Изтъкнати спортисти Изтъкнати спортисти Прояви Спортна дейност Проекти Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Изтъкнати спортисти Спортна дейност Спортна дейност Учебни програми Изпитен конспект Спортна дейност Спортна дейност Спортна дейност Тенис в инвалидни колички Празник "Да танцуваме заедно" Тенис в рехабилитационния център с. Дълбок дол Изтъкнати треньори и педагози Изтъкнати психолози от НСА Вътрешно първенство 2006 г. Подготовка на спортни кадри за нуждите на МВР и БА Конспект Конспекти Конспекти Конспект Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспекти Конспект Разписание на часовете за магистърската програма Женски футболен отбор на НСА Съобщения Сезон 2010 Конспекти Новини Чуждестранни студенти Конспекти Учебни програми Конспекти Конспекти
Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра ТАО и снежни спортове Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра Анатомия и биомеханика Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал Катедра Лека атлетика Катедра Психология, педагогика и социология Катедра Теория на физическото възпитание Секция Чужди езици Секция Български език Секция Информационни технологии за анализ на движенията Център „Информационни системи и технологии”

 

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ в КАТЕДРА “КИНЕЗИТЕРАПИЯ и РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

1. Вътрешни болести

2. Кинезитерапия при вътрешни болести.

3. Нервни и психични болести

4. Кинезитерапия при нервни и психични болести.

5. Кинезитерапия в педиатрията.

6. Кинезитерапия в гериатрията.

7. Кинезитерапия в хирургията, акушерството и гинекологията.

8. Физиотерапия и рехабилитация.

9. Основи на фармакологията

10. Социална медицина, медицинска етика и здравно законодателство.

11. Адаптирана физическа активност.

12. СИП “Функционална диагностика на сърдечносъдова система”

13. СИП “Функционална диагностика на дихателна система”

14. СИП «Ерготерапия»

15. СИП «Аурикулотерапия»

16. СИП ”Ирисова диагностика”

17. СИП «Лечебно хранене»

18. СИП ”Фит-бол”

19. СИП “Функционално лечение на периферни флеболимфедеми на горен крайник”

20. СИП “Тазоводънна терапия”

21. СИП “Гериатрична кинезитерапия”

22. СИП “Функционално лечение на периферни флеболимфедеми на долен крайник”

23. СИП «Неврогенни и функционални нарушения на речта и говора»

24. СИП «Хиппотерапия»

25. СИП «Волейбол за хора с увреждания»

26. СИП «Футбол за хора с увредено зрение»

Физиотерапия и рехабилитация

МОДУЛ:

III. 33. Физиотерапия и рехабилитация (учебна дисциплина)

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Кинезитерапия

КУРС:

IV

СЕМЕСТЪР:

7

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

OКС:

бакалавър

ХОРАРИУМ:

60 часа

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
  гл. ас. д-р Диана Стефанова, ст. ас. д-р Мариана Ангелчева , клинични преподаватели
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Гачева Й. и кол. Учебник по физикална терапия за студенти по медицина, 1993
  Костадинов Д., Й. Гачева. Ръководство по физикална терапия, том 1, 1989
  Костадинов Д. и кол. Физиотерапия, 1991
  Краев Т. Криотерапия, 1992
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен теоретичен изпит, практически изпит
  АНОТАЦИЯ: Модулът цели да запознае студентите с естествените и преформираните физикални фактори, използвани за лечението на различни заболявания и да ги обучи в практически умения за работа с пациенти и при използването на разнообразна физиотерапевтична апаратура. Обръща се внимание и на съчетаването на естествените и преформираните физикални фактори с останалите кинезитерапевтични средства и методи.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ
контрол

III.33.1.

Въведение във физикалната терапия. Естествени и преформирани физикални фактори и използването им с профилактична, лечебна и рехабилитационна цел.
Галванотерапия- същност, физиологично и терапевтично въздействие; показания, противопоказания; дозировка.
Импулсни токове с ниско напрежение и честота – тетанизиращи токове – стимулация на инервирани мускули; експоненциални токове – стимулация на денервирани мускули; обезболяващи нискочестотни токове – ТЕНС.
Диадинамични токове; диадинамотерапия.
Електродиагностика и електростимулация.

8

7

теоретичен

практически

III.33.2.

 

 

 

 

Средночестотни токове: интерферентни, синуцоидално-модулирани – същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.
Високочестотна терапия: токове на Д’Арсонвал - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.
Ултрависокочестотни токове - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.
Микровълнова терапия - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.

8

7

теоретичен

практически

III.33.3.

 

 

 

 

Магнитотерапия - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.
Ултразвукова терапия - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.
Светлолечение - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.
Лазертерапия - същност, механизми на действие, показания, противопоказания, дозировка, апаратура.

8

7

теоретичен

практически

III.33.4.

 

 

 

 

Балнеолечение: класификация на минералните води, физична и химична характеристика, показания, противопоказания. Видове минерални води – механизми на въздействие, показания.
Калолечение – същност, механизми на въздействие, видове, показания, противопоказания.
Термолечение: топло-, криолечение – същност, механизми на въздействие, показания, противопоказания.
Водолечение. Климатолечение.
Рехабилитация – определение, същност, видове, етапи.
Медицинска рехабилитация, медико-социална рехабилитация. Кадри за рехабилитация. Рехабилитационен екип – място и роля на кинезитерапевта. Рехабилитационен потенциал, рехабилитационна програма. Организация и бази за рехабилитация, нормативни документи.

8

7

теоретичен

практически

Кинезитерапия в гериатрията

  МОДУЛ:

  III. 30. Кинезитерапия в гериатрията (учебна дисциплина)

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Кинезитерапия

  КУРС:

  IV

  СЕМЕСТЪР:

  7

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  30 часа

  ECTS:

  3

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: проф.Иван Петков, гл.ас. Ирена Людмилова, гл.ас. Даниела Любенова,
  гл.ас. д-р Антоанета Александрова, ст.ас. д-р Мариана Ангелчева
  клинични преподаватели
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Теория и методика на лечебната физкултура, под ред. на Г. Каранешев, М. и Ф., С., 1991
  Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура, под ред. на Г. Каранешев и Л. Венова, М. и Ф., 1991
  Лечебна физкултура при вътрешни болести и в гериатрията, под ред. на Л. Венова
  An Aging World. Physical Therapy Implications and Training Strategies. World Confederation for Physical Therapy, International Institute on Aging (United Nations – Malta), 1992
  Venova L. Adapted Physical Therapy for Elderly People, in Vocational Training in Adapted Physical Therapy, ed. by J-C De Potter, H. Coppenolle, A. Peteghem, S. Djobova, K. Wijns, 2003
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен изпит
  АНОТАЦИЯ: Модулът цели да даде на студента необходимaта теоретична и практическа подготовка и знания за процесите на стареене у човека, възрастовите промени в различните телесни органи и системи, както и с особеностите на протичането на заболяванията, адаптационните и възстановителните процеси в напреднала възраст, определящи особеностите на средствата и методите на КТ при възрастни и стари хора.

   

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ

  контрол

  III.30.1.

  КТ в геронтологията и гериатрията – въведение: същност и аспекти на стареенето, теории за стареенето. Стареене и функционално натоварване. Хипокинезия и стареене. Профилактика на преждевременното стареене – физическа активност и дълголетие, организация на занимания с физически упражнения и спорт за възрастни и стари хора – световен и национален опит.
  КТ в гериатрията – значение, особености на кинезитерапевтичните средства и методи при най-честите заболявания в напреднала възраст с оглед на характерностите в протичането им, организация. КТ и големите проблеми в гериатрията: имобилизация; инконтиненция; нестабилност, нарушения в равновесието и падания; интелектуален упадък.
  Старост, заболеваемост, смърт. Терминални грижи.

  8

  7

  теоретичен

  практически

  III.30.2.

  Особености на КТ при гериатрични пациенти с кардио-респираторни заболявания.
  Особености на КТ при гериатрични пациенти с остро или преходно нарушение на мозъчното кръвообращение.
  Особености на КТ при гериатрични пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат. КТ в профилактиката на паданията и последиците им.
  Особености на КТ при гериатрични пациенти с метаболитни заболявания. Остеопороза и КТ.
  Менопауза и КТ.
  КТ при инконтиненция
  КТ при неврози и психози в напреднала и старческа възраст. Старческа деменция и КТ.
  КТ при глаукома.

  8

  7

  теоретичен

  практически

Кинезитерапия в хирургията, акушерството и гинекологията

  МОДУЛ:

  ІІІ.31. Кинезитерапия в хирургията, акушерството и гинекологията

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Kинезитерапия

  КУРС:

  ІV

  СЕМЕСТЪР:

  7

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  45 часа

  ЕCTS:

  3

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: проф. М. Даскалов, дмн, доц. М. Петрова, гл.ас. Н. Генчева, гл.ас. д-р Л. Механджийски, ст.ас. Д. Попова – Добрева, клинични преподаватели
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Атанасов А. и кол. Хирургия. М и Ф. С., 1982.
  Гатев В. Ръководство по физикална терапия, т. ІІ. М и Ф, С., 1992.
  Даскалов М. Студии и въпроси от коремната Хирургия. Александровска университетска болница, С., 1996.
  Даскалов М. Кратка обща и специална хирургия. С., НСА-Прес, 2002.
  Каранешев, Г. и кол. Лечебна физкултура в хирургията, ортопедията и травматологията. ИПБ – НСА, С.
  , 1981.
  Киряков К, Професионални неврологични болести. М и Ф, С., 1990
  Митров Г. Рехабилитация на болни от рак - М и Ф,С., 1987
  Панталеева Д. Кинезитерапия в акушерството и Гинекологията. ИПБ – НСА, С., 1991
  Соколов Б., Д. Милчева. Комплекси за лечебна физкултура при хирургични заболявания. ИПБ - НСА, С., 1981
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен теоретичен изпит
  АНОТАЦИЯ: Студентът придобива базов обем познания в областта на прилагане на кинезитерапията при хирургичните заболявания, акушерството и гинекологията. Застъпени са различни методики на кинезитерапия в коремната, гръдната и сърдечно- съдовата хирургия, както и кинезитерапия по време на бременността, следродовия период и при различни гинекологични заболявания.

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ контрол

  ІІІ. 31.1.

  Въведение в хирургията. Обща методика на кинезитерапията при хирургичните заболявания.
  Гръдна хирургия. Кинезитерапия при хирургични заболявания и операции в областта на гръдния кош.
  Кинезитерапия при рани, изгаряния, възпалителни заболявания на меките тъкани.
  Кинезитерапия при сърдечни операции.

  6

  9

  практически

  ІІІ. 31.2.

  Кинезитерапия при професионални заболявания на опорно-двигателния апарати и нервната система.
  Коремна хирургия. Кинезитерапия при коремни операции: язва на стомаха и дванадесетопръстника, на тънките и дебелите черва, на пикочоотделителната система.

  6

  9

  практически

  ІІІ. 31.3.

  Кинезитерапия в съдовата хирургия: при заболявания на артериалните, венозните и лимфни съдове.
  Кинезитерапия при хирургично лечение на новообразования: рак на млечната жлеза, дебелото черво и др.
  Кинезитерапия в акушерството и гинекологията.
  Кинезитерапия при гинекологични операции и заболявания.

  6

  9

  практически

Кинезитерапия при нервни и психични болести

  МОДУЛ:

  III. 28 Кинезитерапия при нервни и психични болести

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Кинезитерапия

  КУРС:

  III

  СЕМЕСТЪР:

  6

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  60 часа

  ЕCTS:

  5

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: проф.Иван Петков, проф.Видьо Желев, гл. ас. Даниела Любенова, гл.ас. Ирена Людмилова, гл.ас. д-р Антоанета Aлександрова, ст.ас. д-р Мариана Ангелчева, ст. ас Кристин Григорова, докторант Е. Маджарова
  клинични преподаватели
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Теория и методика на лечебната физкултура, под ред. на Г. Каранешев, М. и Ф., С., 1991
  Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура, под ред. на Г. Каранешев и Л. Венова, М. и Ф., 1991
  Ръководство по кинезитерапия, под ред. на П. Слънчев, М. и Ф., 1990
  Димитрова Е. Мобилизация на нервната система. НСА ПРЕС, 2003
  Bobath B. Adult Hemiplegia Evaluation and Treatment, Heinemann Medical Books, 1990
  Davies P. Steps to Follow, Springer-Verlag, 1994
  Davies P. Right in the Middle, Springer-Verlag, 1990
  Davies P. Starting Again, Springer-Verlag, 1994
  Kottke, F., J. Lehmann.
  Кrussen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation, W.B.Saunders, 1990
  Physiotherapy in Stroke Management, ed. by M. Harrison, Churchill Livingstone, 1995
  McKenzie R. The Lumbar Spine, Mechanical Diagnosis and Therapy, 1990
  Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury, World Health Organization, 1996
  Neurological Physiotherapy, ed. by S. Edwards, Churchill Livingstone, 2002
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен изпит
  АНОТАЦИЯ: Модулът цели да даде на студента необходимата теоретична и практическа подготовка за прилагането на физически упражнения и други средства на кинезитерапията с профилактична, лечебна и рехабилитационна цел при нервни и психични заболявания.

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ контрол

  III.28.1.

   

  Кинезитерапия (КТ) при нервни болести – въведение, място и значение в комплексното лечение и рехабилитацията на пациенти със заболявания и травми на НС.
  Методи за функционална оценка в КТ на болни с неврологични увреди.
  КТ в рехабилитацията след мозъчен инсулт – специализирани методики.

  7

  8

  теоретичен
  практически

  III.28.2.

   

   

  КТ при възпалителни заболяван ия на ЦНС: менингити, енцефалити, миелити.
  КТ при М
  S.
  КТ при системни, наследствени и дегенеративни заолявания на НС и нервно-мускулния апарат: ЛАС, прогресивна мускулна дистрофия, болест на Паркинсън и др.

  7

  8

  теоретичен
  практически

  III.28.3.

  КТ при черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми.
  Дискова болест и дискогенни радикулити.

  6

  9

  теоретичен
  практически

  III.28.4.

  КТ при заболявания и травми на периферните нерви.
  КТ при неврози и психози.

  4

  11

  теоретичен
  практически

Кинезитерапия в педиатрията

  МОДУЛ:

  III. 29. Кинезитерапия в педиатрията

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Кинезитерапия

  КУРС:

  III

  СЕМЕСТЪР:

  6

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  45 часа

  ECTS:

  4

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. д-р Светлана Янчева, гл. ас. Незабравка Генчева, гл.ас. д-р Диана Стефанова, ас. Людмила Червенкова
  клинични преподаватели
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Педиатрия, под ред. на Д. Бобев, 2000
  Физикална терапия и рехабилитация на заболяванията на детската възраст, под ред. на Й. Гачева, 1987
  Панаев С. Основи на масажа и рехабилитацията в педиатрията, 2003
  Gill D. Paediatric Clinical Examination, Made Easy, 2003
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: устен изпит
  АНОТАЦИЯ: Модулът дава основни познания на студента за клиниката на детските болести и за научнообоснованото използване на средствата и методите на кинезитерапията в лечението и рехабилитацията на заболяванията и уврежданията в детската възраст.

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ контрол

  III.29.1.

   

   

  Анатомо-физиологични особености на децата в различните възрастови периоди. Рефлекси в кърмаческа възраст. Растеж и развитие. Моторно развитие.
  Особености на кинезитерапията (КТ) при деца.
  Физическите упражнения и масажа в кърмаческа възраст.

  8

  7

   

  III.29.2.

  КТ при някои заболявания на дихателната система при деца.
  Кинезитерапия при ревматични и сърдечно-съдови заболявания при деца.
  КТ при обменни заболявания и при заболявания на опорно-двигателния апарат в детска възраст.

  10

  5

   

  III.29.3.

   

  КТ при някои заболявания на нервната и мускулната система – детска церебрална парализа, родова травма на раменния сплит, спинална мускулна атрофия, прогресивна мускулна атрофия и др.

  6

  9

   

Кинезитерапия при вътрешни болести

  МОДУЛ:

  III. 26. Кинезитерапия при вътрешни болести

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Кинезитерапия

  КУРС:

  III

  СЕМЕСТЪР:

  5

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  60 часа

  ECTS:

  5


  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: гл.ас. Ирена Людмилова, гл.ас. Даниела Любенова, гл.ас. д-р Диана Стефанова, гл.ас. д-р Антоанета Александрова
  клинични преподаватели
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Теория и методика на лечебната физкултура, под ред. на Г.Каранешев, М. и Ф., С., 1991
  Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура, под ред. на Г. Каранешев и Л. Венова, М. и Ф., 1991
  Лечебна физкултура при вътрешни болести и в гериатрията, под ред. на Л.Венова, ИПБ-НСА, 1991
  Лечебна физкултура при деца с инсулинозависим диабет, под ред. на Л. Венова, ИПБ-НСА, 1991
  Kottke, F., J. Lehmann. Кrussen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation, W.B.Saunders, 1990
  Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems, ed. by B. Webber and J. Pryor, Churchill Livingstone, 1993
  www.jhbmc.jhu.edu/cardiology/rehab/regular.exercise.html
  www.jhbmc.jhu.edu/cardiology/rehab/patientinfo.html
  http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/TextBrowse/t/1067675955316/s/59211
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен изпит
  АНОТАЦИЯ: Модулът цели да даде на студента необходимата теоретична и практическа подготовка за прилагането на физически упражнения и други средства на кинезитерапията с профилактична, лечебна и рехабилитационна цел при вътрешни заболявания.

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ контрол

  III.26.1.

   

   

   

   

  Кинезитерапия (КТ) при вътрешни болести – въведение, място и значение в комплексното лечение и рехабилитацията.
  Функционална диагностика на кардио-респираторната с-ма с оглед прилагането на КТ.
  Дихателна рехабилитация – същност, етапи, цел, задачи.
  Дихателна гимнастика – същност, особености, средства и методика.
  КТ при заболявания на дихателната с-ма: бронхити, бронхиална астма, белодробен емфизем, ХОББ, плеврити, пневмонии, белодробни сцлерози, белодробна тубер-кулоза.

  9

  6

  теоретичен

  практически

  III.26.2.

  КТ в комплексното лечение и рехабилитацията, първичната и вторичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Сртедства и методика на КТ при заболявания на сърцето и кръвоносните съдове: КТ при възпалителни заболявания на сърцето и при сърдечни пороци, ИБС; КТ при хипертонична болест; КТ при заболявания на периферните артерии и вени.

  9

  6

  теоретичен

  практически

  III.26.3.

  КТ при заболявания на храносмилателната с-ма, черния дроб, жлъчния мехур и жлъчните пътища.
  КТ при заболявания на отделителната с-ма.
  КТ при заболявания на обмяната на веществата.

  8

  7

  теоретичен

  практически

  III.26.4.

  КТ при заболявания на ставите: възпалителни и дистрофични.

  4

  11

  теоретичен

  практически

Латински език с медицинска терминология

  МОДУЛ:

  III. 19. Латински език с медицинска терминология

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Кинезитерапия

  КУРС:

  I

  СЕМЕСТЪР:

  1

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  30 часа

  ECTS:

  2


  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. д-р Светлана Янчева, гл.ас. д-р Антоанета Александрова
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Велчева И., А. Попова. Латински език, 1998
  Николова В., И. Колева.
  Lingua latina medicinalis, 1994
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен изпит
  АНОТАЦИЯ: Студентите получават основни познания по латинска граматика и медицинска терминология със съответния лексически минимум, необходими за работата на кинезитерапевтите.

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ
  контрол

  III.19.1.

  Основи на медицинската терминология.
  Латинският език в медицинската терминология. Групи медицински термини.
  Основи на латинската граматика във връзка с медицинската терминология. Склонения.

  2

  13

  4 писмени контролни работи

  III.19.2.

  Терминообразуване, принципи, терминоеле-менти.
  Симптоми, синдроми, диагнози – анализиране на термините.
  Съкращения. Гръцко-латински синоними.

  2

  13

  3 писмени контролни работи

Нервни и психични болести

  МОДУЛ:

  ІІІ. 27. Нервни и психични болести

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Кинезитерапия

  КУРС:

  ІІІ

  СЕМЕСТЪР:

  6

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  редовна

  ОКС:

  бакалавър

  ХОРАРИУМ:

  75 часа

  ЕCTS:

  6

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. д-р Иван Петров, доц. д-р Н. Гергелчев, д-р Р. Икономов, д-р К. Цаловски, гл.ас. Даниела Любенова,, гл.ас. д-р Александрова, ст. ас. д-р Марияна Ангелчева
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  Райчев Р., И. Райчев. Основи на неврологията, С., 2001
  Янчева С. Неврология. Обща неврология, С, 1998.
  Янчева С. Неврология. Клиника неврология, С., 2000.
  Хаджиев Д. Ръководство за практически упражнения по неврология. Д.Хаджиев. М. и Ф., С., 1992.
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен теоретичен изпит, практически изпит
  АНОТАЦИЯ: Модулът дава общотеоретични и клинични знания за анатомията и физиологията на нервната система, за методите на изследване на неврологично болен, за лечението на нервни и психични болести.

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ
  контрол

  ІІІ.27.1.

  Въведение в неврологията, класификация на болестите, методи на изследване, нарушение на мозъчното кръвообращение. Заболявания на мозъчното кръвообращение.

  10

  5

  практически (изследване на болен)

  ІІІ.27.2.

  Възпалителни и дегенеративни заболявания на НС. Системни и дистрофични заболявания на НС. Наследствени заболявания и състояния.

  10

  5

  практически (изследване на болен)

  ІІІ.27.3.

  Травматични, възпалителни и дегенеративни заболявания на ЦНС.
  Методи за изследване : ЕЕГ, ЕМГ, МЯР и др
  .

  10

  5

  практически (изследване на болен)

  ІІІ.27.4.

  Травматични увреди на главния и гръбначния мозък. Дискова болест

  10

  5

  практи-чески (изследване на болен)

  ІІІ.27.5.

  Гранични състояния, неврози, психози, по-рядко срещани заболявания и синдроми

  10

  5

  практически (изследване на болен)

Aдаптирана физическа активност

  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Кинезитерапия
  КУРС: III СЕМЕСТЪР: 6
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
  ОКС: бакалавър
  ХОРАРИУМ: 30 часа ECTS: 2

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ: гл. ас. Ирена Людмилова и преподаватели от различни бази
  УЧЕБНИЦИ:
  Лекционен курс
  THENAPA CDrom: Examples of Good Practice in Adapted Physical Activity, © Opicanoba production, 2001
  ADAPT, European Curriculum in Adapted Physical Activity, © THENAPA, 2003
  ADAPT ІІExamples of Good Practice, © THENAPA, 2003
  ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен изпит
  АНОТАЦИЯ: Mодулът дава познания на студентите за същността, историята, съвременните тенденции и перспективите за развитие на адаптираната физическа активност и спорта за хора с увреждания. Застъпени са особеностите на адаптираната физическа активност в сферата на рехабилитацията, рекреацията, училищния и състезателния спорт, както и класификациите и спортно-медицинските проблеми при различните видове увреждания.

   

  съдържание на модулна единица

  Л.

  у.

  текущ
  контрол

  I. 8.5.1.

   

  Адаптирана физическа активност (АФА) – същност, насоки на развитие, съвременни тенденции, социална значимост, национални и международни организации и прояви.
  Паролимпийско движение, паралимпийски спорт, паролимпийски игри.
  Специфични функционални, спортно-медицински и класификационни проблеми на различните видове спорт за хора с увреждания.

  8

  7

  писмен

  I. 8.5.2.

  Особености на АФА и спорта при трайни сензорни, двигателни, ментални и психически увреждания.
  АФА при хронични системни заболявания.

  8

  7

  практически

   

   

   

   

   

   

   

   


   СИП Криоелектрофореза

Хорариум: 30 часа
Начин на завършване: изпит
Преподавател: проф.д-р Явор Въжаров
Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Криоелектрофореза – метод за лечение на някои заболявания и травми на опорно-двигателния апарат.
Физико-химична обосновка на метода.
Предимства на криоелектрофорезата пред класическата лекарствена електрофореза.
Показания и противопоказания за приложение на криоелектрофорезата.

4

Практически упражнения

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Запознаване с микропроцесорния апарат за конвенционална електротерапия и криоелектрофореза “Явотрон” и принципите за боравене с него.

4

2

Приложение на криоелектрофорезата при травми и заболявания на колянната става.

4

3

Приложение на криоелектрофорезата при травми и заболявания на раменната става.

4

4

Приложение на криоелектрофорезата при травми и заболявания на глезенната става.

4

5

Приложение на криоелектрофорезата при травми и заболявания на лакътната става.

4

6

Приложение на криоелектрофорезата при травми и заболявания на киткената става.

4

7

Използване на апарата “Явтрон” за електростимулация на денервирани и неденервирани мускули.

4

Литература:
Ръководство по физикална терапия, том 1, под редакцията на Д.Костадинов, Л.Цветкова, Медицина и физкултура, София, 1989
Криотерапия, Д.Костадинов и Т.Краев, Медицина и физкултура, София, 1987
Криоелектрофореза – нов начин за лечение на някои заболявания на опорно-двигателния апарат и методи за отчитане на резултатите, Я.Въжаров, Докторска дисертация, София, 1990.

Въведение в паневритмията

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ:

 И. III. 16. Въведение в паневритмията

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Кинезитерапия

КУРС:

IV

СЕМЕСТЪР:

7

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

бакалавър

ХОРАРИУМ:

30 часа

ECTS:

3

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ас. Людмила Червенкова
УЧЕБНИЦИ:
Лекции
Ръководство за изучаване на Паневритмия. С. 1999
Паневритмия – Беинса Дуно, съставители К. Въжаров и М. Митовска, С., 1996
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:    текуща оценка (теория и практика)
АНОТАЦИЯ: Модулът дава основни познания за същността на паневритмията, като цялостен комплекс от упражнения за поддържане и подобряване на психо-физическото здраве. 

 


съдържание   на   модулна единица

 

  Л.

 

  у.

 

   текущ    

  контрол

И.III.16.1.

 

 

 

 

 

История, развитие и разпространение на паневритмията като уникална българска холистична практика за здраве и самоусъвършенстване.

Анализ на комплекса от паневритмични упражнения: основни дялове, особености на изпълнението, класификация по физиологична и анатомична характеристика и видове движения в паневритмията.

 2

13

практически

 

И.III.16.2.

 

 

 

 

 

Философски основи на паневритмията. Основни принципи на паневритмията.

Паневритмия, спорт и олимпизъм.

Роля и място на физическите упражнения в живота на съвременния човек според философията на Петър Дънов. Паневритмията като средство за подобряване на междучовешките взаимоотношения и взаимоотношенията човек – природа.

Възможности за приложение на паневритмични упражнения за профилактика и лечение на социално-значими заболявания.

 2

13

Текуща оценка (теория
и практика)

 Ирисова диагностика

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ:

И.II.4.Ирисова диагностика

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Кинезитерапия

КУРС:

III или IV

СЕМЕСТЪР:

6 или 7 или 8

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

бакалавър

ХОРАРИУМ:

30 часа

ЕCTS:

3

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: гл. ас. д-р Антоанета Александрова, ст. ас. д-р Мариана Ангелчева
УЧЕБНИЦИ:
Лекции
Вельховер А. Клинична иридология, 1992
Мадаус М. Ирисова диагноза, 1993
Jensen B. The Science and Practice of Iridology, 1989
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:    текуща оценка (теория и практика)
АНОТАЦИЯ: Модулът запознава с възможностите на ирисовата диагностика на структурни и функционални изменения в тъканите на различни органи в човешкото тяло, наследствени предразположения към различни заболявания, определяне степента на интоксикация на организма с оглед прилагането на кинезитерапия.  

 

 

съдържание   на   модулна единица

 

  Л.

 

  у.

 

   текущ    

  контрол

И.II.4.1.

Основни ирисови знаци

 2

13

практически

И.II.4.2.

Ирисова диагностика на заболяванията на дихателната система, сърдечно-съдовата система, храносмилателната система, ендокринната система и опорно-двигателния апарат.

 2

13

текуща оценка (теория
и практика)

 

Социална медицина, здравен мениджмънт, медицинска етика и здравно законодателство 

МОДУЛ:

III. 18. Социална медицина, здравен мениджмънт, медицинска етика и здравно законодателство

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Кинезитерапия

КУРС:

I

СЕМЕСТЪР:

1

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

бакалавър

ХОРАРИУМ:

30 часа

ЕCTS:

2

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. д-р Светлана Янчева, доц. д-р Асен Петков 

УЧЕБНИЦИ: 
Лекционен курс
Социална медицина и обществено здраве, под ред. на С. Маркова, 1996

Социална медицина, под ред. на К. Гаргов, 1992
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:    писмен тестов  изпит
АНОТАЦИЯ: Студентите получават основни познания за влиянието на социалните фактори върху здравето и болестите, социално-медицинските проблеми на здравето, социални въпроси на кинезитерапията, здравеопазни системи, организация на здравеопазването, осигуряване качеството в лечебните заведения, здравно законодателство, медицинска етика.

 

 


съдържание   на   модулна единица

 

  Л.

 

  у.

 

   текущ    

  контрол

III.18.1.

 

 

 

 

 

Социална медицина – същност, предмет, задачи, социално-медицински фактори.

Показатели на общественото здраве, механизми на влияние на социалните фактори.

Социални проблеми на медицината и кинезитерапията.

Социална етиология, профилактика, терапия, рехабилитация.

Критерии за здраве. Скала за общото здравно състояние.

Здравеопазване – същност, системи.

Мениджмънт и медицински мениджмънт. Теории за ръководно поведение. Управление на персонала.

Болнична информационна система.

Осигуряване на качеството в лечебни заведения.

Видове здравеопазни системи според начина на финансиране.

Остойностяване на здравните/медицинските услуги.

 15

 -

     

III.18.2.

 

 

 

 

 

Нормативни документи, регламентиращи организацията на здравеопазването.

Теории на групата, на конфликтите, мотивационни.

Медицинска етика.

Социална история на болестта. Отчитане на социалните фактори от кинезитерапевта. Медико-социален подход.

Актуални медико-социални проблеми на кинезитерапията.

 

 7

 8

2 теста

 

Вътрешни болести 

МОДУЛ:

 III. 25.Вътрешни болести

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Кинезитерапия

КУРС:

III

СЕМЕСТЪР:

5

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

бакалавър

ХОРАРИУМ:

60 часа

ECTS:

5

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: проф. д-р Анна Калоянова, гл.ас. Ирена Людмилова, гл.ас. Даниела

Любенова, гл.ас. д-р Диана Стефанова, гл.ас. д-р Антоанета Aлександрова,

клинични преподаватели

УЧЕБНИЦИ:

Лекционен курс

Вътрешни болести, под ред. на Ч. Начев, С.,1996
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: практически (устен) изпит, теоретичен (писмен изпит)
АНОТАЦИЯ: Модулът цели да даде на студента по кинезитерапия основни знания за причините, механизма, клиниката, протичането и усложненията при вътрешни болести, принципите на профилактиката и лечението им, като част от подготовката на бъдещите кинезитерапевти за пълноценното им участие в лечебни и рехабилитационни екипи и за решаване на терапевтичните проблеми на болните със специфичните за кинезитерапията средства и методи.

 


съдържание   на   модулна единица

 

  Л.

 

  у.

    текущ     

  контрол

III.25.1.

Въведение във вътрешните болести.

Диагностичен процес.

Болести на дихателната система

 10

 5

колоквиум

III.25.2.

 

Болести на сърдечно-съдовата система

 

 

 10

 5

Колоквиум

III.25.3.

 

 

 

 

Болести на храносмилателната и жлъчно-чернодробната система.

Ендокринна система – основни симптоми и синдроми на ендокринни заболявания.

 10

 5

колоквиум

III.25.4.

 

 

 

 

Болести на обмяната на вешествата.

Ревматични болести.

Заболявания на отделителната система.

Болести на кръвта – основни симптоми и синдроми.

 10

 5

колоквиум

 

Сподели във Facebook Twitter Share