НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор СМС (Статистически методи в спорта)

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Михаил Кончев, доктор ; Ас. Силвия Шандуркова, доктор ; Ас. Силвия Синигерова
Хонорувани преподаватели- Проф. Рени Дамянова, ДН ; Доц. Лиляна Петкова, доктор
Ръководител сектор - Проф. ДН Рени Дамянова

Учебна документация на сектор Статистика

 

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share