НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5103903 Картинка 2573396 Картинка 5737050 Картинка 6992615 Картинка 9421810 Картинка 4112277 Картинка 7569306 Картинка 5047173 Картинка 810146 Картинка 6319743

Професионално-квалификационна степен за учители

Изисквания за придобиване на ПКС Документи за придобиване на ПКС Заявление за придобиване на ПКС

Подаването на документите за присъждане на Професионално-квалификационни степени за учители по физическо възпитание и за учители по спортна подготовка в спортните училища ще бъде само ОНЛАЙН, съобразно публикуваните по-горе документи (бутон „Документи за придобиване на ПКС“).

Всички документи следва да бъдат изпратени на имейл адрес: nsa.pks@gmail.com  

Срокове за подаване на документи за придобиване на ПКС:

-          За придобиване на трета професионално-квалификационна степен - през цялата календарна година.

-          За придобиване на останалите професионално-квалификационни степени - от 1 юни до 30 юли.

Заплащането на таксата се извършва по банков път на сметка:

BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

В банковия документ задължително да се посочат трите имена и ЕГН на кандидата. Основание за плащане - ПКС

За справки и запитвания:
тел. (02) 4014 (244), 0892 299 795 - Десислава Шолева

 
??????? ??? Facebook Twitter Share